Lenin kaj l’Oktobra Revolucio en moderna Rusio 俄罗斯人评价列宁和十月革命

作者 aŭtoro: Andreas J. PENK ⌂ @, 来自 el: Berlino, ĉefurbo de Germanujo, 发表于 afiŝita je 星期一, 七月 17, 2017, 23:58 (826天前) @ Nikolaj Vladimiroviĉ Kuznecov

Estimata Nikolaj Vladimiroviĉ Kuznecov,

leginte vian artikolon »Lenin kaj la Oktobra Revolucio en la moderna Rusio« mi rememoris pri kritika artikolo el la plumo de d-ro Ivo Lapenna pri marksisma-leninisma libro. Li estis skribinta: »Por ke verko estu scienca ne sufiĉas nomi ĝin tia«. Vi elstaras kelkfoje en via artikolo, ke vi estas sciencisto (historiisto), sed mi ne povas ekkoni, ke vi analizis la temon vere science.

Lapenna skribis: »Por science pritrakti kiun ajn demandon antaŭ ĉio estas necesa akiri maksimuman scion pri la koncernaj faktoj kaj honeste prezenti ilin. Nur post tio povas sekvi analizoj kaj sintezoj, eltrovo de la leĝoj, kiuj regas la ekzamenatan fenomenon ĉu en la naturo, ĉu en la socio« (fonto: Horizonto, n-roj 2/80 k 3/80)

Vi asertas, ke la Rusa ŝtato estis frakasita »ĉar Bolŝevikoj, kiuj ekhavis la potencon ekde la Novembro 1917 deklaris kreadon de nova ŝtato sur la ruinoj de la malnova«. Mi ne volas diskuti pri la demando, ĉu la malnova Rusa ŝtato estis vere frakasita, sed mi dubas - se jes - pro iu deklaro de Bolŝevikoj.

Inter la Germanaj konservativuloj regis (regas?) la opinio, ke Germanujo ne devis kapitulaci pro militaj kaŭzoj, sed pro perfidoj fare de la socialdemokratoj en la propra hejmlando (germane Dolchstoßlegende). Sur-baze de tiu mito la Germanaj faŝistoj gajnis multajn voĉojn inter la Germanoj. Vi disvastigas en via artikolo Rusan version de tia mito: Rusujo venkadis militon, sed post perfido kaj trompo venis dekadenco.

La Germana imperiestro kiel la Rusa caro, ambaŭ estis nekapablaj protekti la pacon, protekti siajn popolojn. Mi aŭdis kaj legis kelkfoje, ke ambaŭ provis eviti militon, sed fine ili akceptis la mensogojn(!) de siaj generaloj kaj obeis ties postulojn. Tuta malkapableco! Jes, dekadenco regis en Ruslando, sed antaŭ ĉio ĉirkaŭ la caro, ĉirkaŭ lia familio, inter la Rusa nobelaro - kiel ankaŭ en Germanujo. Mi dubas, ke la Rusaj kamparanoj, ke la orfoj kaj vidvinoj pro la milito deziris plue militi. Mi ne havas informojn koncerne Rusujon, sed mi konjektas, ke la Rusa popolo - almenaŭ post kelkaj jaroj da milito - sentis same kiel la Germana.

Vi skribas pri bona vivo antaŭ 1917. Ĉu bona por kiu?

Vi evidente pretervidas la fakton, ke Stalin lanĉis la kulton ĉirkaŭ Lenin, por ke li mem, Stalin, kiel kunbatalanto de Lenin povis kun-ĝui ties famon. Pri la krimoj fare de Stalin kaj la komunista partio verŝajne ni havas ĝenerale saman opinion.

La temo, pri kio vi skribis, estas tre interesa. Nur la rezulto de via »scienca« analizo estas tre magra. Bedaŭrinde!


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum