Responde al s-ro Petro: Kion ni faru pri ili?

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 五月 13, 2019, 11:20 (561天前)

Kara Petro,

Fakte la neologismoj kaj la malofte uzataj vortoj jam sufiĉe agacas min dum mia legado!

Kiel mi diris antaŭ nelonge: Parolante pri la vortoj malofte uzataj, mi havas multon por verŝi. Nelge mi jam faris plendon kontraŭ ili. Sed mia plendo neniel helpas. Ili ankoraŭ jen kaj jen sin trovas en verkoj! Ili fantome hantas, ĉu? Nek vi nek mi povas stopi la aperon. Ŝajnas, kvazaŭ oni tre ŝatas uzi ilin! Sekvante oniajn paŝojn, mi ankaŭ degnas provi la samon, nome, ke mi libere kaj senbride uzas la vortojn en PIV, ĉu la malofte uzatajn, ĉu la ofte uzatajn.

Iam mi improvizis kiĉon provante uzi kelkajn neologismojn kaj malofte uzatajn vortojn. Jen estas mia improvizaĵo:


Nelge (Antaŭ nelonge) mi faris promenon sur la holmo (monteto), kiu estas iom lontana (malproksima) de mia domicilo (loĝadejo).

Estis tepide (malvarmete) tiun tagon. Sur la vojeto vidiĝis pokaj (malmultaj) homoj.

Mi soriris (supreniris) la holmon (monteton) laŭ kurta (mallonga) kaj streta (mallarĝa) vojeto. Ĉe la liva (maldekstra) flanko de la vojeto sur la arbo staris superba (belega) birdo, kiu morne (preme malĝojige) ŝrinkadas. Kiam mi faris tuson, ĝi tuj (senprokraste, prompte) deflugis de la arbo, giris (rondifluge turniĝis) sur la ĉielo kelkan tempon, kaj vanuis (malaperis) nesciate kien.

Kiam mi sobiris (malsupreniris) la holmon (monteton), mi trafis oldan (maljunan) feminon (virinon), kiu estas magra (malgrasa) , hinda (malbelega), sordida (naŭze malpura) kaj stinka (malbonodora), kaj tutkorpe trepidas (tremetas).

Ŝi ovris (malfermis) sian mincan (maldikan) kaj turpan (malbelan) buŝon kaj suplikis (petegis): "Mi venas de ruro (kamparo). Mi estas povra almozulino. Mi vagadis tri tagojn kaj tri noktojn kaj manĝis nur unufoje, nome, maĉis nur pecon da ĉipa (malmultekosta) dura (malmola) pano. Mi estas terure malsata. Se vi emas doni al mi ian manĝaĵon, mi ne rifuzos. Havu koron!" Mi ignoris ŝin. Ŝi sentis desperon (profundan malesperon). Ŝi murmure insultis min per basa (malalta) kaj febla ( malforta) voĉo: "Pita (malgranda) homo! Mava (malbona) ulo! Mi hatas (malamegas) vin!" Poste per leĝeraj (malpezaj) paŝoj ŝi lante (malrapide) iris uesten (okcidenten). Nenion dirante, mi turnis min kaj direktis eosten (orienten). ...


Kion vi opinias pri mia improvizaĵo? Belaj vortoj, ĉu?

Kion ni faru pri ili?

Ĉu vi povas elimini ilin?

Sincere via,
Pipi

头像

Responde de Petro: Kion ni faru pri ili?

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期一, 五月 13, 2019, 19:36 (561天前) @ Pipi
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期一, 五月 13, 2019, 19:49

Kara amiko,

Mi jam respondis, sube.
Ankaŭ ĉi tie jam skribis iom da teksto sed ĝi strange perdiĝis. Mi do rekomencas.

Kion ni faru? Nenion! Nek mi, nek vi povas ion fari, kaj ankaŭ ne necesas. Ekde la komenco en Esperanto estis du kontraŭaj tendencoj: unuflanke la fundamentalistoj absolutaj, kiuj akceptas nur vere fundamentajn vortojn, aliflanke la neologismemuloj. Sed dum jam pli ol cent jaroj fakte ekvilibro restas regi.
Se vi, Ĉino aŭ neĉino, lernas vere funde la 1250 vortojn el via lernolibro vi povos kompreni ĉiujn normalajn tekstojn kaj povas esprimi ĉion kion vi volas esprimi.
Jes, vi foje renkontos nekonatan vorton.... sed ĉu vi ne ĉiutage spertas same en via nacia lingvo, kiam vi legas la tagan ĵurnalon.
Do, ne kriu "Hontu!" sed serĉu la vorton se vi ne povas diveni el la kunteksto!
Prenu tekston, eĉ el Monato, kaj kontrolu. Vi konstatos ke la neologismoj estas tre maloftaj, plej ofte eĉ nulaj.

Kore,

Petro.

Responde de Petro: Kion ni faru pri ili?

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 五月 13, 2019, 21:44 (560天前) @ Petro Desmet'

Dankon! Dankon! Komprenite! Konsentite!

主题RSS Feed
powered by my little forum