Avo Bovo (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 七月 15, 2019, 22:49 (389天前)

梗概:一个放牛娃看见一头牛钻进田里吃庄稼,便捡起一块小石头向牛抛去,他想用石头把牛从田里赶出来。不曾想那块抛出去的石头击中并打碎了一个女孩的裤裆,由此引发了一桩悲剧!仅是草稿,有待修润!

Avo Bovo (Verkis Pipi)

1.

Ĉi tiu rakonto okazis antaŭ pli ol 40 jaroj.

En mia vilaĝo loĝis familio, kiu konsistis el patrino kaj filo. La patrino, nomata Krizantemo, estis vidvino post la edzo, mortinta juna de malsano. La filo, juna bovpaŝtisto, paŝtis bovojn de la vilaĝo.

La knabo fakte portis la nomon Niu Ben (牛犇), nome: lia familinomo estis Niu kaj lia persona nomo estis Ben. La ideogramo "Niu" ĉine signifas bovon kaj ankaŭ servas kiel familia nomo, kaj "Ben" , formiĝanta el "tri bovoj", rolas kiel familia nomo, tiel ankaŭ persona nomo. Unu bovo (familia nomo) plus tri bovoj (persona nomo) estas kvar bovoj, nome ke la plena nomo de la knabo konsistas el kvar "bovoj"! Cetere, la knabo havis kolosan kapon, okulojn kaj orelojn, similajn al tiuj de bovo, kaj por ne paroli pri tio, ke li estis bovisto, reĝanta super gregego da bovoj, kaj, por tiel diri, li estis la avo de la bovoj. Do, pro ĉi ĉio ĉiuj en la vilaĝo, ĉu junaj aŭ maljunaj, ĉu viraj aŭ inaj, nomis la knabon Avo Bovo anstataŭ Niu Ben.

Avo Bovo la tutan vivon neniam tuŝis virinon, neniam ĝuis virinon, neniam spertis amon, neniam gustumis amoron, neniam frandis belan vivon.

Kio ĵetis Avo Bovon en la abismon de mizero?

Estis unu peco da ŝtoneto, kiu kaŭzis al Avo Bovo malfeliĉon!

En la aŭtuno de la jaro, kiam Avo Bovo estis 18-jara, lin trafis katastrofo.

Matene de iu tago, la valo estis envolvita en blanka nebulo. Avo Bovo pelis bovojn en la valon kaj paŝtis sur la milde leviĝanta deklivo.

Regis tia densa nebulo, ke oni ne multe povis distingi.

Subite Avo Bovo vidis, ke unu bovo enŝteliĝis en kampon kaj pinĉis plantaĵojn. Li kliniĝis, levis de la tero unu pecon da ŝtoneto, de malproksime ĵetis ĝin tiudirekten intencante elpeli la bruton el la kampo.

Avo Bovo tute atendis, ke la elĵetita ŝtoneto estigis plagon. Ĝi ne trafis la bruton, sed trafis la forkon de la pantalono de Lunarka, kiu kurbiĝante falĉis fojnon ĉe la rando de la kampo.

Lunarka fakte havis la nomon Ma Yue. La ideogramo "Ma" en la ĉina lingvo estas "ĉevalo" kaj ankaŭ ludas rolon de familia nomo, dum "Yue" luno. Lunarka estis filino de Ledŝuo, la plej riĉa vilaĝano en la vilaĝo. Ŝi estis 15-jara sana knabino, en la floro de la juneco, kun ovala vizaĝo, rozkolora, radianta kvazaŭ diafana gemo, kun grandaj okuloj, kun ĉerize freŝa buŝeto, kun vespa talio, kun rondaj mamoj, kaj kun pufa pugo. Ŝiaj brovoj, kiuj, longaj kaj densaj, elegante etendiĝis al la tempioj, havis formon de nova lunarko. Pro tio ŝi estis nomita Lunarka. Lunarka estis tre bela kaj amorverka, se oni povas tiel diri, superba nimfo.

Ledŝuo fakte nomiĝis Ma Xiaohua —— tre ridinda nomo. Ĉar "Xiaohua" ĉine signifas floreton, do la nomo "Xiaohua" por viro estas tre ridinda, same kiel viro nomiĝas Marta, Maria, Monika k.s.

En la vilaĝo, la familio de Ma Xiaohua estis la plej riĉa. Ma Xiaohua ĉiam havis sur si brilledajn ŝuojn, ĉiusezone, eĉ en varmega somero. La vilaĝanoj eĉ ne havis sufiĉan monon por aĉeti tolŝuojn, por ne paroli pri ledaj ŝuoj. Multaj homoj estis senŝuaj, eĉ nudpiedaj dumlabore, sed Ma Xiaohua ĉiam portis poluritaj ledajn ŝuojn kun najlizitaj ŝuplandoj, kiuj ritme klakadis ĉe ĉiu paŝo dum vojado. Pro tio la vilaĝanoj donis al li la moknomon Ledŝuo. La avo de Ledŝuo laŭdire iam estis la plej riĉa bienulo de la regiono.

La edzino de Ledŝuo estis linda, leĝera virino, kiu, kvankam 38-jara, pli juna ol la edzo 15 jarojn, tamen ankoraŭ koketa kaj flirtema, en plena juneco, kun dolĉa vizaĝo kaj kun gracia kaj elasta talio, aspektis tute kiel 18-jara knabineto. Ŝia famila nomo estis Xie, kiu, ĉine havanta signifon de "danki", homofonas al la ideogramo signifanta ŝuon. Ŝi ofte ŝtele seksumis kun viro en la vilaĝo, tial oni nomaĉis ŝin Ŝuo Trivita, kiu en la ĉina idiomo signifas malĉastulinon. La amoranto de Ŝuo Trivita estis Sovaĝa Azeno, kiu, samaĝa kiel Ŝuo Trivita, estis maljuna fraŭlo, bone konstruita, voluptema. Lia familia nomo estis Lü, kiu ĉine estas la homofono de "azeno", kaj lia karesnomo estis Azeno. Ĉar li havis azenan vizaĝon kaj krudan karakteron, oni nomis lin Sovaĝa Azeno. Kiam Sovaĝa Azeno estis 7-jara, liaj gepatroj mortis kaŭze de akcidento. Pro tio, ke li tutan tagon ŝtelis kokinon kaj kaptis hundinon, neniu knabino en la ĉirkaŭaĵo volis edziniĝi al li, kaj ankaŭ pro tio, ke li estis senhejma, li loĝis kaj vivis sloa en la kaduka templo situanta ueste de la vilaĝo, kie li ofte adultis kun Ŝuo Trivita. Ŝuo Trivita faris Ledŝuon kokrito, sed tiu sciis nenion pri tio. Li kaj Sovaĝa Azeno reciproke nomis sin bonaj fratoj kaj bonaj amikoj. Ledŝuo, se tiel diri, estis centpocenta trompita koko.

La elĵetita ŝtoneto ne sole faris truon en la forko de la pantalono de Lunarka, sed ankaŭ forte dolorigis Lunarkan, tiel ke ŝi ne povis reteni siajn larmojn.

(Daŭrigota * 未完待续)

Avo Bovo (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 七月 15, 2019, 23:04 (389天前) @ Pipi

更正:Cetere, la knabo havis kolosan kapon, okulojn kaj orelojn, similajn al tiuj de bovo,

—— kolosan 应该用复数kolosajn,因为它修饰后面的名词kapon, okulojn kaj orelojn, ...

写得急,短短的一篇稿子,花费了我八个小时,所以,文中肯定有不妥之处,有待以后修润! 通过此篇练笔,发现自己还是不行,确有力不从心之感! 差远了啊!

Avo Bovo (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 七月 15, 2019, 23:42 (389天前) @ Pipi

更正:Kio ĵetis Avo Bovon en la abismon de mizero?

Avo Bovon应该为:Avon Bovo.

Avo Bovo (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 10:00 (388天前) @ Pipi

更正:

Multaj homoj estis senŝuaj, eĉ nudpiedaj dumlabore, sed Ma Xiaohua ĉiam portis poluritaj ledajn ŝuojn kun najlizitaj ŝuplandoj, kiuj ritme klakadis ĉe ĉiu paŝo dum vojado.

—— poluritaj 要加宾格,即:poluritajn.

Avo Bovo (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 10:16 (388天前) @ Pipi

更正:

Lunarka estis tre bela kaj amorverka, se oni povas tiel diri, superba nimfo.

—— amorverka 应该为:amorveka.

写了三个晚上,拢共用了8个多小时写完这段,昨晚写完草稿急于发帖,结果有笔误了。

Avo Bovo (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 14:25 (388天前) @ Pipi

更正:

li loĝis kaj vivis sloa en la kaduka templo situanta ueste de la vilaĝo, ...

—— sloa应该为:sola.

晚上写东西就是不行,老眼昏花!

Avo Bovo (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 19:20 (388天前) @ Pipi

更正:

Ŝia famila nomo estis Xie,...

—— famila应该为:familia

头像

Avo Bovo (Legis Petro)

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 00:42 (389天前) @ Pipi
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期二, 七月 16, 2019, 00:43

Gratulojn, Pipi.
Mi scivolas pri la sekvo.
Pro daŭrigoj vi, bedaŭrinde, blokis vian tekston.
Enestas kelkaj mistajpoj, kiujn vi devus korekti, kaj ie vi forgesis vorteton (ne) ...
Unu erareto: post signifi ne uzu akuzativon.

Mi vere ŝatas legi la daŭrigon!

头像

Pri kazo post signifi.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 01:13 (389天前) @ Pipi
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期二, 七月 16, 2019, 01:32

Mi kopiis por vi, el Pomego, tekston pri signifi.

Signifi«
La objekto de la verbo signifi estas ofte citaĵo, kiu montras la signifon. Tiam oni normale ne uzu N-finaĵon:
La Angla vorto “house” signifas “domo”. = ...signifas la ideon “domo”. Se oni dirus ...signifas “domon”, oni povus kompreni, ke la Angla vorto iel enhavus en si ankaŭ la signifon de la N-finaĵo.
La vorto “estonto” povas signifi nur “estonta persono”, sed ĝi ne povas signifi “estonta tempo” aŭ “estonta afero”.LR.95
Oni ankaŭ povas uzi N-finaĵon, se konfuzo ne povus estiĝi, sed tio estas nuntempe tre malofta: Metro de drapo signifus metron, kiu kuŝis sur drapo, aŭ kiu estas uzata por drapo.FE.32
Se la objekto de signifi ne mem montras la signifon, sed nur reprezentas ĝin, tiam oni nepre uzu N-finaĵon: Tiu vorto signifas ion, sed mi ne scias, kion ĝi signifas. Kion signifas “house”? “House” signifas “domo”! La vortetoj io kaj kio ne estas mem la signifoj de la priparolitaj vortoj. Ili neniel estas citaĵoj. Sed en la jena frazo kio ja estas citaĵo: La Angla vorto “what” signifas “kio”.

Aldone:
LR signifas Lingvaj Respondoj
FE.32 signifas Fundamento, Ekzercaro paragrafo 32

Pomego estas la nun tre multe uzata Esperanta Gramatiko de Wennergren, Bertilo. (Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko.) konsultebla en la reto.... sed eble ne ĉe vi. Nomo pomego laŭ la unuaj literoj de la plena nomo. Sur la kovrilo ankaŭ estas bildo de pomo.

La kutiman neuzon de akuzativo post signifi mi povas klarigi: plej ofte "signifas" estas mallongigo de "signifas ke ... estas".
Dufoje en via teksto:
signifas ke iu estas bovo
signifas ke ŝi estas floro


Aŭ;
signifas la ideon bovo.
signifas la ideon/vorton floro.
Ĉu klare?

Pri kazo post signifi.

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 09:36 (388天前) @ Petro Desmet'

Kara Petro,

Dankon pro via atentigo!

Mi vere preteratentis la uzadon de la vorto "signifi" en mia manuskripto!

Laŭ via propono, mi faris korektojn:

1. La ideogramo "Niu" ĉine signifas bovon ...

—— La ideogramo "Niu" ĉine signifas "bovo" ...

2. Ĉar "Xiaohua" ĉine signifas floreton, ...

—— Ĉar "Xiaohua" ĉine signifas "floreto", ...

Pri kazo post signifi.

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 09:48 (388天前) @ Pipi

Kara petro,

Vi supre diris; "Enestas kelkaj mistajpoj, kiujn vi devus korekti, kaj ie vi forgesis vorteton (ne) ..."

Ĉu vi bonvolus diri al mi, kie estas la mistajpoj kaj kie mi forgesis vorteton (ne)?

头像

Kelkaj mistajpoj.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 14:32 (388天前) @ Pipi

Mi pensas ke:
Avo Bovo tute NE atendis, ... estigus
amorveka (ne verka)
kiel viro kiu nomiĝus
polurigitaj: jes, vi uzas ĝin kiel komplemento de stato, tio eblas, sed tiam ĝi troviĝu post ŝuoj. Mi simple uzus akuzativon.
... signifas malĉastulino
vivis sola (kaj ne sloa)

Kelkaj mistajpoj.

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 19:17 (388天前) @ Petro Desmet'

Dankon! Lastanokte mi ekscitiĝis kaj impetis!

头像

Kial la kazo post signifi?

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 16:53 (388天前) @ Pipi
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期二, 七月 16, 2019, 23:26

Por trovi/rezoni la kazon post signifi oni vere ne bezonas PAG aŭ eĉ ne Pomego! Sufiĉas ĝenerala scio kaj logika rezonado.
Kiam mi legis la tekston mi sentis malkomforton ĉe la akuzativo.
Nu, mi jam povis sekvi la konsilon de Zamenhof: se vi hezitas inter akuzativo kaj nominativo, nepre uzu nominativon (ne metu no-on).
Sed mi daŭrigis pripensadon.
En tiu frazo la vorto/verbo signifi fakte havas la sencon de iu formo de esti, do de la kopulverboj: ŝajni, iĝi, nomiĝi, ktp kaj tiuj verboj ne akceptas akuzativon!
Mi tamen konsultis Pomegon, kiu simile klarigis.
Mi tiam ankaŭ komprenis ke signifi havas minimume du sencojn.

Plie Pomego pruvis al mi... ke ekzemplaj frazoj estas en la Fundamento (kaj en Lingvaj Respondoj).

Jen, mi esperas ke mi alportis uzeblan rezonadon!

头像

Pri kazo post signifi.

作者 aŭtoro: gajo @, 来自 el: Yiyang-urbo, Hunan-provinco, Ĉinio 湖南益阳, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 10:14 (388天前) @ Petro Desmet'

kara amiko Petro, dankon pro vi detala klarigo!
----
"signifas ke iu estas bovo
signifas ke ŝi estas floro


Aŭ;
signifas la ideon bovo.
signifas la ideon/vorton floro.
Ĉu klare?"
----
lau mi,la antauaj estas pli klaraj k pli facile kompreneblaj ol la lastaj.
chu jes?

kore
Gajo

--
Gajo Li Chuanhua

头像

Avo Bovo (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: gajo @, 来自 el: Yiyang-urbo, Hunan-provinco, Ĉinio 湖南益阳, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 10:18 (388天前) @ Pipi

sro Pipi,grandan gratulon al vi pro via verkajho E-originala tre interesa!
mi atendas la daurigotan!

sincere via
Gajo

--
Gajo Li Chuanhua

Avo Bovo (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 15:22 (388天前) @ gajo

Dankon!

头像

Aldona rimarketo.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 16:56 (388天前) @ Pipi
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期二, 七月 16, 2019, 16:57

Anstataŭ : ne sole faris truon... pli bone estus: ne nur faris truon...
Sed fakte ... vi scias tion!

Aldona rimarketo.

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 19:08 (388天前) @ Petro Desmet'

Ha, miaj okuloj vere malakriĝis! Jes, ne nur ..., sed ankaŭ ... Mi ja lernis ion de vi, kaj lernis el la eraroj!

Vi ĵetis la plenan lumon al mi!

Dankon!

头像

Aldona rimarketo.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 16, 2019, 19:52 (388天前) @ Pipi

Aĥ, ja, mi ŝatas ĵeti lumo(j)n!
Se oni ilin akceptas!

Legu ankaŭ mia "kial la kazo post signifi".

Kore

Aldona rimarketo.

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期三, 七月 17, 2019, 08:25 (387天前) @ Petro Desmet'

Kara Petro,

Kun plezuro mi akceptas vian lumon! Ĉe via lumo, mi jam faris bezonajn korektojn, kompreneble laŭ via propono!

La teksto pri "kial la kazo post signifi", miaopinie, estas tre bona. Mi jam legis ĝin multfoje. Dankon!

Kore

头像

La ĉefa, sed tute neglektita demando.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期三, 七月 17, 2019, 17:56 (387天前) @ Pipi
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期三, 七月 17, 2019, 17:58

Dankon. Mi nepre devis scii ĉu vi legis ĝin.

Eble mi skribos pri jeno:

Oni nepre foje pripensu "kio estas gramatiko?"
En kio gramatiko de artlingvo (do ankaŭ de Esperanto) diferencas de gramatiko de etna lingvo?
Estas grandega diferenco.

La ĉefa, sed tute neglektita demando.

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期三, 七月 17, 2019, 21:28 (387天前) @ Petro Desmet'

Por diri al vi la veron, mi ŝatas legi viajn tekstojn, kiuj estas tre utilaj al mi. Mi, kiel eterna komencanto, devas bone studi sub vi! Homo lernas la tutan vivon, ĉu?

头像

Private, nur al Pipi.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期三, 七月 17, 2019, 22:54 (387天前) @ Pipi

Kara amiko,

Ne estu nenecese modesta. Vi ne estas komencanto, ankaŭ ne eterna, sed tio jam estas alia afero.
Se vi kuraĝa... skribu al mi: petro@esperanto.be
Ĉu vi legis mian serion de arŭikoloj pri la fundamento, kiuj aperis antaŭ longe en Verda Reto?
Se ne: foje serĉu ilin kaj legu ilin.
Kore,

Petro.

Private, nur al Pipi.

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期四, 七月 18, 2019, 08:10 (386天前) @ Petro Desmet'

Vi estas veterano, kiel mi povas kompari min kun vi? Mi estas nur komencanto kompare kun vi!

Jes, la tekstojn verkitajn de vi mi iam tralegis! Mi trovas ilin tre utilaj! Vi ne domaĝis vian penon kaj multe ŝvitis super ili, kiuj valoras la penon! Dankon!

主题RSS Feed
powered by my little forum