头像

Prediko de Petro.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期一, 七月 22, 2019, 17:40 (187天前)
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期一, 七月 22, 2019, 19:15

Karaj geamikoj,

Ne grumblu pri la mondofrazo. Sed admiru ĝin.
Miru kio estis ebla jam en la tuja komenco de Esperanto!
Traduko de malfacila teksto de Dickens!
La frazo ne estas tuj facile komprenebla, sed ankaŭ ne en la originalo, eĉ ne por anglalingvuloj!

Tiaj frazoj pruvas, demonstras, la plenvalorecon de nia lingvo.
Vi tamen ne postulu ke Esperanto estu lingvo de etknaba nivelo, ĉu?

Verŝajne ekzistas ĉina traduko de la libro. Kaj estas certe ke ankaŭ tie la frazo (en ĉina, por Ĉino) ne estas facile komprenebla!!!

Iu ĉina bibliotekisto serĉu la ĉinan frazon kaj publikigu ĝin. Ĝi troviĝas preskaŭ ĉe la fino de la libro.

Eble S-ro Pipi povos publikigi la anglan tekston? Kaj doni sian opinion pri malfacileco? Certe li ie povas trovi la anglan libron!

Prediko de Petro.

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 23, 2019, 08:28 (187天前) @ Petro Desmet'

Ĉi tie mi rekomendas al ĉiuj esperantistoj la libron "Fabeloj de Andersen", kiu, legebla kaj leginda, estas taŭga kiel por infanoj, tiel ankaŭ por plenkreskuloj. Krom tio, La Ŝtona Urbo verkita de Anna estas tre bona libro, rekomendinda kaj konsiderinda.

头像

Konsilo de Pipi.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 23, 2019, 13:30 (186天前) @ Pipi
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期二, 七月 23, 2019, 14:27

Mi plene apogas la konsilon de S-ro Pipi. Legu, por komenci, pli facilajn librojn. La fabeloj de Andersen certe taŭgas kaj ankaŭ la libroj de Anna.

Sed plej konsilindaj kaj plej facilaj estas: Karlo de Edmond Privat kaj La Verda Koro de Julio Baghy.

La vorto "koro" ofte uziĝas en figura senco. Esploru PIV por vidi kiom da esprimoj ekzistas kun tiu vorto. Havi bonan koron signifas: esti kompatema, esti bona, esti komprenema.
Mondo plena de koroj do signifas: Mondo en kiu estas multaj bonaj, bonvolemaj, kompatemaj, helpemaj homoj.

头像

Konsilo de Pipi.

作者 aŭtoro: gajo @, 来自 el: Yiyang-urbo, Hunan-provinco, Ĉinio 湖南益阳, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 23, 2019, 16:15 (186天前) @ Petro Desmet'

koran dankon pro via klarigo pri la vorto KORO!
kore,
Gajo

--
Gajo Li Chuanhua

头像

Konsilo de Pipi.

作者 aŭtoro: gajo @, 来自 el: Yiyang-urbo, Hunan-provinco, Ĉinio 湖南益阳, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 23, 2019, 16:23 (186天前) @ gajo

vetere pli,kial oni diris:"mi havas grandan deziron diri,ke ghi estas tre ridinda mondo,kiu enhavas nenion seriozan,"?se la mondo estis plena je KOROJ?
tutamike
Gajo

--
Gajo Li Chuanhua

头像

La "koro", laŭ PIV.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 23, 2019, 16:35 (186天前) @ Petro Desmet'
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期二, 七月 23, 2019, 16:40

➀ *kor/o
1 ❤ (cor) Muskola kava organo, kiu per siaj kontrahiĝoj pumpas la sangon tra la korpo, k kiu estas la centra organo de la sangocirkuliga sistemo: la homa koro estas dividita en du parojn da kavoj: atrioj k ventrikloj; senti batojn ĉe l’ koro; la sango alfluas al la koro; eĉ pinglo povas koron trapikiZ; tio premas la koron (pro fizika aŭ morala angoro); li havis la senton, kvazaŭ pro malĝojo tuj krevos al li la koroZ. ☞ angino, kardio, diastolo, sistolo, palpitacio, valvo.
2 (f) Tiu sama organo, rigardata kiel sidejo de la sentoj (deziro, ĝojo, sufero): havi, kiom la koro dezirasZ; frakasi, rompiZ, ŝiriZ, traboriZ, fendiZ, mueli ies koronZ; kio iras el koro, venas al koroZ (konfido naskas konfidon); se okulo ne vidas, koro ne avidasZ; malŝarĝi la koronZ; malkovri antaŭ iu, al iu sian koronZ; se la koro tiras vinZ (se tio plaĉas al vi); alpreni ion al la koroZ (tutkore interesiĝi pri io); amiZ, ĝoji, ridiZ, labori el (perZ) la tuta koroZ; koro aroganta, ĝoja, kontenta, malica, malmola, milda, prudenta, saĝa, suferantaX; mia koro neniel emas al ridoZ; peza ŝarĝo falis al mi sur la koronZ; havi koron (kuraĝon aŭ kompatemon); ĉu vi havas iomete da koro k konscienco?Z; homoj sen koroZ; havi bonan koronZ (kompatemon), puran koronZ; koro el oroZ; koramatoZ; korinklinojZ; korĝojigaZ, korŝira, korkreviga spektaklo. ☞ animo, kapo. ➞ korpremi, kortuŝi.
3 (f) Tiu sama organo, rigardata kiel sidejo de amo, de pasio: belecon taksas ne okulo, sed koroZ; edziĝi laŭ koroZ; doto koron ne varmigasZ; for de l’ okuloj, for de la koroZ.
4 (f) Karesa nomo de amata persono: mia koro, iru paroli kun via filinoZ; mia plej kara koroZ; frata koro, mi vin sekvos!Z.
5 (f) La plej interna parto de io: la koro de la tero, de pomo; li loĝas ĉe la koro de la urbo; penetri ĝis la koro de la temoZ; Parizo estas la koro de FrancujoB. ☞ kerno.
6

头像

La "koro", laŭ PIV.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 23, 2019, 16:41 (186天前) @ Petro Desmet'
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期二, 七月 23, 2019, 16:55

6 Mi ne komprenas kial sed la klarigo 6 ne volas aperi!

6 Plej interna parto de planto, ekz. la plej juna parto de ŝoso (korŝoso), medolo de trunko: korputro (putro de ekz. korŝoso aŭ de la meza parto de tubero).

Nun sukcesis, kiam mi forigis iun ikonon ĉe la komenco, la ikonon "planto'.

Mi kopiis la tutan artikolon pri koro kaj mi konsilas al vi ĉiuj legi kaj relegi ĝin!

Ĝi klarigas pli-malpli ĉiujn uzojn de la vorto.

头像

La "koro", laŭ PIV.

作者 aŭtoro: gajo @, 来自 el: Yiyang-urbo, Hunan-provinco, Ĉinio 湖南益阳, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 23, 2019, 22:01 (186天前) @ Petro Desmet'

koran dankon al sro Petro pro tio,ke li kopiis la tutan artikolon pri "koro"el PIV kaj ghin afishis
chi tie por klarigi al ni!mi pensas,chefe al mi,char mi demandis pri la uzo de koro.
----
kvankam mi legis kaj legadis la afishon pri koro.tamen nun mi ankorau ne povas certigi,kiu senco el la 6 artikoletoj konvenas al la uzo de la"koro" uzita en la frazo :"ghi estas mondo plena je koroj."
ghojo? kompatemo? amo? interesigho?bonkoreco? maliceco?sagheco?...?
sed ,medolo,certe ne!kaj,plej juna parto de planto shoso,ankau certe ne!
...?...kaj kiu taugas??demanda signo ankorau staras en mia koro!bedaurinde!ho ve!kial tiom malfacilas lerni Esperanton!
-----
dankon pro chies klarigo!
kore,
Gajo

--
Gajo Li Chuanhua

头像

Responde al Gajo.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 23, 2019, 22:46 (186天前) @ gajo

koran dankon al sro Petro pro tio,ke li kopiis la tutan artikolon pri "koro"el PIV kaj ghin afishis
chi tie por klarigi al ni!mi pensas,chefe al mi,char mi demandis pri la uzo de koro.
----
kvankam mi legis kaj legadis la afishon pri koro.tamen nun mi ankorau ne povas certigi,kiu senco el la 6 artikoletoj konvenas al la uzo de la"koro" uzita en la frazo :"ghi estas mondo plena je koroj."
ghojo? kompatemo? amo? interesigho?bonkoreco? maliceco?sagheco?...?
sed ,medolo,certe ne!kaj,plej juna parto de planto shoso,ankau certe ne!
...?...kaj kiu taugas??demanda signo ankorau staras en mia koro!bedaurinde!ho ve!kial tiom malfacilas lerni Esperanton!
-----
dankon pro chies klarigo!
kore,
Gajo

Respondo:
4 unualoko ... kaj, aŭtomate 2 ... en iu el ĝiaj sencoj. Ne necesas precizigi ĉar ĉiuj samtempe, ciu homo kun sia koro kaj karaktero.

头像

Al S-roj Petro

作者 aŭtoro: gajo @, 来自 el: Yiyang-urbo, Hunan-provinco, Ĉinio 湖南益阳, 发表于 afiŝita je 星期三, 七月 24, 2019, 10:02 (186天前) @ Petro Desmet'

koran dankon pro via pacienca klarigo tiel detala!
mi nun intence petas de vi pardonon pro tio,ke mia infaneca demando konsumis de(al) vi tiom da tempo,cerbumo k energio!
tutamike
Gajo

--
Gajo Li Chuanhua

主题RSS Feed
powered by my little forum