Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 八月 12, 2019, 13:54 (470天前)

创作经过:前天下雨,昨天下雨,今天不但还下,还刮大风呢! 据说明天还下雨,后天和大后天也下。这样的天气,我能干点啥呢? 外出是不可能的,就像现在,外面风雨交加,“利奇马”正在肆虐,风好大,鬼哭狼嚎的,把树刮得东倒西歪,死去活来的。这样的天气,我就坐在家里编故事吧!前天开始酝酿,昨天动手,今天打完草稿。吹牛皮也得有资本,编故事也得有影子。是这样子的,前些日子,我去丈母娘家。女儿瞅着丈母娘家屋檐下的燕子窝,看到嗷嗷待哺的小燕子,她很好奇,就想上去看看小燕子。丈母娘家颇为不悦,告诉女儿不能动它们,要爱护它们,之后就给我女儿讲了一个故事。这个故事给了我一个灵感,我就借题发挥,开始编啦! 草稿是打完了,剩下的就交给时间了,慢慢修润吧! 如果读者能从下面的草稿里获取六七成的信息,已经算不错了。别说用世界语直接创作,就是用我们的母语——中文写出来也是不容易的,信乎?! 希望大家提提意见!


Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)


Kiam mi estis eta infano, mia avino rakontis al mi unu historion.

Jen estas la historio. ( Pardonu, ke mi eble ŝtelas de vi karan tempon pro tio, ke la historio estas iom longa, kaj mi ne povas ĝin limigi per kelke da vortoj! Eble vi ne domaĝas viajn tempon kaj energion pro ĝi. Ne ŝparu al mi la laŭdojn se vi opinias ĝin interesa! Dankon! )

Antaŭ longe en tiu kaj tiu malgranda vilaĝo vivis paro da malriĉaj maljunaj geedzoj, tre bonkoraj kaj helpemaj.

Ili loĝis en kaduka dometo.

Kiam la printempo venis, hirundoj, trans montojn kaj arbarojn, alflugis de lontanaj varmaj landoj. Paro da hirundoj, senlace transportante pecetojn da tero en sia beko, konstruis neston sub la tegmento de la dometo de la maljunaj geedzoj. Kelkajn tagojn poste, la nesto estis bone farita. Ili nestis en ĝi, demetis ovojn kaj kovis.

Vidante, ke la paro da hirundoj gastis sub la tegmento, la maljunaj geedzoj sentis grandan feliĉon.

Baldaŭ poste la junaj hirundidoj unu tuj post la alia elŝeliĝis. La hirundo-gepatroj tuttage sin okupis ĉasante insektojn kaj ilin donante manĝi al idoj.

Kun la tempo la idoj plenkreskis. Kiam ili havis plenan plumaron, ili devis lerni flugi. Komencis provan flugadon la unua, la dua, poste la tria ... kaj fine la sesa. Sed bum! oni ne scias kial tiu lasta falis teren kaj rompis unu kruron.

Tiu baraktis kun ŝira krio sur la tero.

Je tio, la maljunaj geedzoj hastis antaŭen, levis ĝin kaj enportis domen. Ili gepatrece vartis ĝin. La edzo kaptis insektojn kaj la edzino manĝigis ĝin.

Pasis tagoj post tagoj. La vundito resaniĝis sub la zorgado kaj flegado de la maljunaj geedzoj.

La aŭtuno alvenis. La vetero malvarmiĝis. Ĉiuj hirundoj ekflugis al la varmaj landoj krom la vundito, kiu, kripla je unu kruro, ne kuraĝis iri kaj flugi.

Unu tagon, la lama vundito subite ekfrapadis per la flugiloj. Kaj tuj poste ĝi flugis eksteren, pafiĝis nesciate kien. Tio ĝojigis la maljunajn geedzojn.

Sed ekster ilia atendo, tiu flugis returne, ĉirkaŭflugis la geedzojn kelkfoje, kvazaŭ esprimante dankon al ili, poste sagis suden kaj malaperis en la malproksimon.

"Bonan vojaĝon al vi, kara hirundo!" mansvingante en la direkton al la hirundo, la geedzoj murmuris al si mem.

Post aŭtuno venis vintro. Kaj la malvarma vintro finfine cedis al la varma printempo. Hirundoj reflugis.

Iun frumatenon, ĉe la aŭroro, la geedzoj aŭdis, ke io sonas ekster la fenestro. Estis unu hirundo, kiu beke frapas sur la fenestro.

La geedzoj senprokraste elkuris el la domo kaj vidis, ke unu hirundo kun semo en la buŝo lame paŝetas tien kaj reen sur la fenestro. Ili tuj rekonis en ĝi la vunditan hirundon per la lama kruro.

La edzino etendis manplatojn al la hirundo. La birdo tuj flugis sur ilin, starinte kelkan momenton, elbekigis la semon sur la manplatojn, kaj kvivitinte tri fojojn, forflugis.

Ĉe la vido de la semo, la edzino sufloris bonan ideon al la edzo: "Ĝi estas la semo de botelkukurbo. Ni semu ĝin ĉe la pordo, ni certe rikoltos grandan botelkukurbon!"

Tiu lasta konsentis: "Bone! Mi tuj semu ĝin!"

Post kelkaj tagoj, la semo ĝermis, kaj produktis kompletan viglan planton. Ĝi kreskis pli alten kaj rampis sur la tegmenton. Tre baldaŭ la tigo estis kovrita de neĝblankaj floroj. Sed sole nur unu floro gravediĝis kaj akuŝis belan botelkukurbon.

Kun ĉiu tago la botelkukurbo fariĝis ĉiam pli kaj pli pufa.

En aŭtuno, ĝi jam estis mirinde granda.

"Tempas rikolti ĝin. Ni deŝiru ĝin kaj faru el ĝi du kuleregojn!" la edzino rimarkis.

La edzo alportis eskalon, laŭ ĝi grimpis sur la tegmenton.

La botelkukurbo estis tre granda kaj pezis kvazaŭ je mil ĝinoj*. La edzo per herkula forto movis ĝin soben.

"Kiel ĝi tiel pezas? Ni sege tranĉu ĝin por vidi kion ĝi entenas." la edzino komentis.

La botelkukurbo estis tranĉita en du partojn. El ili tuj elverŝiĝis ondo da blindiga ora lumo.

La botelkukurbo estis plena de oraj moneroj!

La sceno hazarde estis svatita de unu vilaĝano. Li demandis al la geedzoj kiel ili havis tiom da oraj moneroj.

La geedzoj detale rakontis al li la tutan historion de la afero de la komenco ĝis la fino.

Post tio, mava ideo naskiĝis en la koro de la vilaĝano.

En la sekvanta jaro, la vilaĝano elprenis unu junan hirundidon el la nesto sub la tegmento de sia dometo, rompis ĝian kruron kaj kovis ĝin.

Aŭtune la vundita hirundo flugis for, eĉ ne rerigardante.

La vilaĝano atendis ke tiu en venonta printempo reflugu kaj alportu unu semon de botelkukurbo.

Post aŭtuno sekvis vintro.

Jen venis la printempo. La vundita hirundo vere reflugis kaj portis al la vilaĝano unu semon de botelkukurbo.

La vilaĝano frenezis de ĝojo. Li semis la semon ĉe la pordo.

La plantido elteriĝis, alte elkreskis, floris, fruktis.

Kiam aŭtuno ĉeis, giganta botelkukurbo okulfrape sidis sur la tegmento.

Ĉe tiu vido la vilaĝano sin lulis en la revo, ke la botelkukurbo certe estas graveda je miriadoj da oraj moneroj kaj enscenigos al li belan surprizon.

Estis jam tempo, ke la vilaĝano kolektu la botelkukurbon! Sur eskalo li levis sin al la tegmento.

La botelkukurbo, grandega, plumbomase pezis! Ĝi estis tro peza, por ke li povu levi ĝin.

La vilaĝano alvokis sian edzinon por helpo. Finfine ili levis ĝin, sed kiam ili kun la botelkukurbo sobiris, kaj krak'! la eskalo subite rompiĝis en la mezo. Kaj bum! la geedzoj falegis teren.

La edzo rompis sian kruron kaj la edzino falis kapantaŭe ĝis la tero. Ŝia buŝo batiĝis kontraŭ ŝtono kaj ŝiaj du antaŭaj dentoj disrompiĝis.

Kiel pri la botelkukurbo?

Ĝi terenfalis kaj dispeciĝis. El ĝi rampis miloj kaj miloj da serpentoj.

Ĉe tio, la edzino svenis de timo.

La plago ŝlosis ilin endome dum pluraj monatoj.

Kio pri la bonkoraj kaj helpemaj maljunaj geedzoj? Ili disdonis la orajn monerojn al tiuj, kiuj estis en mizero aŭ en danĝero.

La maljunaj geedzoj estis sanaj, gajaj, ĝoje vivis, ĝuis sian ekzistadon, kaj havis longan vivon.

Nun mi devas fini la historion per idiotismo, per kia mia avino tiam finis ĝin: Kia la semo, tia la rikolto!

——
*ĝino: pezunuo de Ĉinio, 1 ĝino = 1/2 kilogramo

——
Pipi
Dalian
2019.8.12

Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 八月 12, 2019, 14:09 (470天前) @ Pipi

El ĝi rampis miloj kaj miloj da serpentoj.

此句中的rampis 改为:elrampis

Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 八月 12, 2019, 14:43 (470天前) @ Pipi

La sceno hazarde estis svatita de unu vilaĝano.

此句中的svatita打错了,应该为:gvatita 偷看。

头像

Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: gajo @, 来自 el: Yiyang-urbo, Hunan-provinco, Ĉinio 湖南益阳, 发表于 afiŝita je 星期一, 八月 12, 2019, 21:42 (469天前) @ Pipi

varman gratulon al vi,kara amiko Pipi pro via interesa fabelo!
"kiel ghi tiel pezas?"
chu "kial ghi tiel pezas?" povus taugi por la supra frazo?
tutamike,
Gajo

--
Gajo Li Chuanhua

Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 八月 12, 2019, 22:12 (469天前) @ gajo

Kiel ĝi tiel pezas?

—— 这句话可以成立,在名著里也屡见不鲜。 可以不用kial.

这不算是硬伤。

静下心来,品味这句:"Bonan vojaĝon al vi, kara hirundo!" mansvingante en la direkton al la hirundo, la geedzoj murmuris al si mem. 这句如果以得过且过的态度也说得过去,但从艺术的角度上看,la geedzoj murmuris al si mem. 显得很无力,很低沉,不够激情,不够欢快,需要处理一下的。试想一下:我们送别他人,向他人告别是啥样的激情和声音? 能够是murmuris吗? 下午看了一遍草稿不够仔细啊!

写作这东西也算艺术吧,不能写完了,就是万事大吉了。即便语法不错,但缺乏艺术性也不行啊!

谢谢Gajo品读!

Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期一, 八月 12, 2019, 22:26 (469天前) @ Pipi

这篇稿子虽说是个故事,但也要具有艺术性。心静时,要好好推敲一下,该加肉的加肉,该充血的充血! 尽量删除一些无病呻吟无关紧要的废话,尽量让每句话都具有它应该存在的价值!

头像

Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: gajo @, 来自 el: Yiyang-urbo, Hunan-provinco, Ĉinio 湖南益阳, 发表于 afiŝita je 星期二, 八月 13, 2019, 10:25 (469天前) @ Pipi

"Bonan vojaĝon al vi, kara hirundo!" mansvingante en la direkton al la hirundo, la geedzoj murmuris al si mem.
---
"Bonan vojaghon,kara hirundo!"mansvingante al la direkto de la hiruda forflugo la geedzoj diris kun zorgemo.
---
chu tio taugus,kara amiko Pipi?
dankon,
tutamike
Gajo

--
Gajo Li Chuanhua

Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Kapro, 发表于 afiŝita je 星期一, 八月 12, 2019, 23:50 (469天前) @ Pipi

Kia la semo, tia la floro.撒什么种子,开什么花。
Kia la semo, tia la rikolto.撒什么种子,结什么果。

是这个意思吗?

Kia la semo, tia la rikolto (Verkis Pipi)

作者 aŭtoro: Pipi, 发表于 afiŝita je 星期二, 八月 13, 2019, 06:18 (469天前) @ Kapro

种瓜得瓜种豆得豆; 善有善报恶有恶报。

主题RSS Feed
powered by my little forum