Dan Robinson ...

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Tuesday, November 08, 2022, 08:47 (398天前)
编辑: Solis, 时间: Monday, November 14, 2022, 10:04

Dan Robinson estis turmentita de maltrankvilo la tutan semajnon. Lastan mardon li ricevis leteron de la loka polico. Letere oni postulis, ke li vizitu la policejon. Dan scivolis, pro kio la polico volis lin, sed li iris al la policejo hieraŭ kaj nun li estas tute libera de maltrankvilo. Policeje policano kun rideto sciigis lin, ke lia biciklo estis jam trovita. La policano diris al li, ke antaŭ kvin tagoj la biciklo estis malkovrita en vilaĝeto kvarcentmejle fora. Nun trajno veturigas ĝin al lia hejmo. Dan tre surpriziĝis ĉe tiu novaĵo, kaj ankaŭ amuziĝis, ĉar li neniam kalkulis je ĝia retroviĝo. Ĝi estis forŝtelita antaŭ dudek jaroj kiam Dan estis ankoraŭ knabo dekkvinjara!

(El la angla tradukis Sovaĝa Ansero 2022/11/8)

这篇小文的特点是,英语原文(附下)基本都是用被动语态,我在翻译时没有像原文那样使用esti -ita, 我也用了iĝi, 也用了主动语态,甚至原文中的主从复合句,我也进行了适当处理,用了简单句。

1. Dan Robinson estis turmentita de maltrankvilo la tutan semajnon.
对于这句,有很多表达:Dan Robinson estis turmentita/ronĝita/obsedita/ ... de maltrankvilo,再简单点:Maltrankvilo regis/katenis/ ... Dan Robinson; Dan Robinson estis maltrankvila/maltrankviliĝis ...; Dan Robinson havis maltrankvilon ...; Pezaj zorgoj hantis lian menson ...

2. ... nun li estas tute libera de maltrankvilo.
对于这句,还可以:nun li ne estas maltrankvila/maltrankviliĝas plu; nun li retrovas/denove ricevas la trankvilon ...

3. La policano diris al li, ke antaŭ kvin tagoj la biciklo estis malkovrita en vilaĝeto kvarcentmejle fora.
对于en vilaĝeto kvarcentmejle fora,还可以:en vilaĝeto kvarcent mejlojn fora/malproksima/dista/distanca. 还可以:en vilaĝeto fora/malproksima/dista/distanca je kvarcent mejloj.

4. Nun trajno veturigas ĝin al lia hejmo.
还可以:Nun oni trajne revenigas ĝin al lia hejmo.

5. Dan tre surpriziĝis ĉe tiu novaĵo, kaj ankaŭ amuziĝis, ĉar li neniam kalkulis je ĝia retroviĝo.
对于这句,因为原文两句的主语是同一人,我翻译时省略了后句主语,变成了并列谓语。原文的Dan was most surprised when he heard the news. 原文是主从复合句,我翻译时把它变成了简单句,当然也可以:Dan tre surpriziĝis/estis tre/ege surprizita kiam li aŭdis tiun novaĵon. 原文的because he never expected the bicycle to be found. 在原因状语从句里所包含的宾语从句,我也做了简单处理,去掉了宾语从句: ĉar li neniam kalkulis je ĝia retroviĝo. 也就是:ĉar li neniam atendis, ke ĝi povis esti retrovita.

以上世界语译文和注释不一定都对,有待以后慢慢咀嚼!

丹·鲁宾逊忐忑不安了整整一个星期。上星期二他收到了当地警察的一封信。在信中他被要求到警察局去一趟。丹奇怪警察为什么要找他,但是他昨天还是去了,现在他不再担心了。在警察局里,一位面带笑容的警察告诉他,他的自行车已经被找到了。那位警察对他说,那辆自行车是5天前在400英里外的一个小村子里发现的。现在正用火车给他运回家来。当丹听到这个消息时惊奇万分。他又感到非常好笑,因为他从未指望那辆自行车还能被找到。它是20年前丹还是一个15岁的孩子时被人偷走的!

Dan Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter he was asked to call at the station. Dan wondered why he was wanted by the police, but he went to the station yesterday and now he is not worried any more. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. Five days ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four hundred miles away. It is now being sent to his home by train. Dan was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen twenty years ago when Dan was a boy of fifteen!

Dan Robinson ...

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Tuesday, November 08, 2022, 09:03 (398天前) @ 雁过留声

Policeje policano kun rideto sciigis lin, ke lia biciklo estis jam trovita.

*sciigis lin; informis lin

Dan Robinson ...

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Tuesday, November 08, 2022, 09:39 (398天前) @ 雁过留声

原文的because he never expected the bicycle to be found. 在原因状语从句里所包含的宾语从句,我也做了简单处理,去掉了宾语从句: ĉar li neniam kalkulis je ĝia retroviĝo. 也就是:ĉar li neniam atendis, ke ĝi povis esti retrovita.

*大意了,应改为:

原文的because he never expected the bicycle to be found. 在原因状语从句里的expected the bicycle to be found, 我也做了简单处理: ĉar li neniam kalkulis je ĝia retroviĝo. 也就是:ĉar li neniam atendis, ke ĝi povis esti retrovita.

Dan Robinson ...

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Tuesday, November 08, 2022, 17:37 (398天前) @ 雁过留声

Policeje policano kun rideto sciigis lin, ke lia biciklo estis jam trovita.

*sciigis lin, ke ...; sciigis al li, ke ...; sciigis lin pri tio, ke ...

头像

我也试试 欢迎挑错 共同提高

作者 aŭtoro: Solis @, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 09, 2022, 00:07 (398天前) @ 雁过留声
编辑: Solis, 时间: Wednesday, November 09, 2022, 06:56

中文
丹·鲁宾逊忐忑不安了整整一个星期。上星期二他收到了当地警察的一封信。在信中他被要求到警察局去一趟。丹奇怪警察为什么要找他,但是他昨天还是去了,现在他不再担心了。在警察局里,一位面带笑容的警察告诉他,他的自行车已经被找到了。那位警察对他说,那辆自行车是5天前在400英里外的一个小村子里发现的。现在正用火车给他运回家来。当丹听到这个消息时惊奇万分。他又感到非常好笑,因为他从未指望那辆自行车还能被找到。它是20年前丹还是一个15岁的孩子时被人偷走的!

英文
Dan Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter he was asked to call at the station. Dan wondered why he was wanted by the police, but he went to the station yesterday and now he is not worried any more. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. Five days ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four hundred miles away. It is now being sent to his home by train. Dan was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen twenty years ago when Dan was a boy of fifteen!

世界语
Dan Robinson estis maltrankvila dum tuta semajno. En la pasinta mardo li ricivis leteron de loka polico. En la letero oni postulis, ke li iru al la policejo. Dan scivolis, kial policanoj vokis lin. Sed hieraŭ li ankoraŭ iris al la policejo. Nun li ne plu estas maltrankvila. En la policejo, policano kun rideto informis lin, ke lia biciklo jam estis trovita. La policano diris al li, ke la biciklo estis trovita en vilaĝeto for je 400 mejloj, antaŭ 5 tagoj, kaj nun oni sendas ĝin al lia hejmo per trajno. Dan surpriziĝis aŭdinte tion. Samtempe li sentas amuza, ĉar li neniam atendis la biciklon trovita. Ĝi estis ŝtelita antaŭ 20 jaroj, kiam Dan ankoraŭ estis 15-jara knabo!

两种译文 欢迎挑错 共同提高

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 09, 2022, 06:32 (397天前) @ Solis
编辑: Solis, 时间: Wednesday, November 09, 2022, 06:55

中文
丹·鲁宾逊忐忑不安了整整一个星期。上星期二他收到了当地警察的一封信。在信中他被要求到警察局去一趟。丹奇怪警察为什么要找他,但是他昨天还是去了,现在他不再担心了。在警察局里,一位面带笑容的警察告诉他,他的自行车已经被找到了。那位警察对他说,那辆自行车是5天前在400英里外的一个小村子里发现的。现在正用火车给他运回家来。当丹听到这个消息时惊奇万分。他又感到非常好笑,因为他从未指望那辆自行车还能被找到。它是20年前丹还是一个15岁的孩子时被人偷走的!

英文
Dan Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter he was asked to call at the station. Dan wondered why he was wanted by the police, but he went to the station yesterday and now he is not worried any more. At the station, he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. Five days ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four hundred miles away. It is now being sent to his home by train. Dan was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen twenty years ago when Dan was a boy of fifteen!

世界语(Solis译)
Dan Robinson estis maltrankvila dum tuta semajno. En la pasinta mardo li ricivis leteron de loka polico. En la letero oni postulis, ke li iru al la policejo. Dan scivolis, kial policanoj vokis lin. Sed hieraŭ li ankoraŭ iris al la policejo. Nun li ne plu estas maltrankvila. En la policejo, policano kun rideto informis lin, ke lia biciklo jam estis trovita. La policano diris al li, ke la biciklo estis trovita en vilaĝeto for je 400 mejloj, antaŭ 5 tagoj, kaj nun oni sendas ĝin al lia hejmo per trajno. Dan surpriziĝis aŭdinte tion. Samtempe li sentas amuza, ĉar li neniam atendis la biciklon trovita. Ĝi estis ŝtelita antaŭ 20 jaroj, kiam Dan ankoraŭ estis 15-jara knabo!

世界语(雁过留声译)
Dan Robinson estis turmentita de maltrankvilo la tutan semajnon. Lastan mardon li ricevis leteron de la loka polico. Letere oni postulis, ke li vizitu la policejon. Dan scivolis, pro kio la polico volis lin, sed li iris al la policejo hieraŭ kaj nun li estas tute libera de maltrankvilo. Policeje policano kun rideto sciigis lin, ke lia biciklo estis jam trovita. La policano diris al li, ke antaŭ kvin tagoj la biciklo estis malkovrita en vilaĝeto kvarcentmejle fora. Nun trajno veturigas ĝin al lia hejmo. Dan tre surpriziĝis ĉe tiu novaĵo, kaj ankaŭ amuziĝis, ĉar li neniam kalkulis je ĝia retroviĝo. Ĝi estis forŝtelita antaŭ dudek jaroj kiam Dan estis ankoraŭ knabo dekkvinjara!

看故事,找答案:忐忑不安

作者 aŭtoro: Kapro, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 09, 2022, 15:44 (397天前) @ 雁过留声

忐忑不安

今天是星期日。
鲁宾逊整整一个星期都是在忐忑不安中度过,因为星期一他收到当地警察局的一封信,在信中他被邀约到警察局去一趟。
鲁宾逊感到非常奇怪,难道是自己的事被发现了吗?但他还是如约去了警察局。
等他到了警局之后,一位警员面带笑容告诉他:“先生,您的自行车已经被找到了,那辆自行车是7天前在700英里外的一个小村子里发现的。现在正用火车把它运回来。”
当鲁宾逊听到这个消息时,一下子惊奇万分,但又感到非常好笑,因为他从未指望那辆自行车还能被找到。因为20年前,当鲁宾逊还是一个15岁的孩子时,那辆自行车被人偷走。
此时,鲁宾逊不再担心自己的那件事,也不再忐忑不安了。

看故事,找答案:
1.整整一个星期是多少天,哪一天到哪一天?
2.鲁宾逊被邀约星期几,去警察局?
3.鲁宾逊做了好事,还是坏事?
4.7天前是星期几?
5.鲁宾逊为什么又感到惊奇,又感到好笑?
6.鲁宾逊几岁了?
7.鲁宾逊真的能够不再“ 忐忑不安”了吗?

(翻译世界语)

两种译文 欢迎挑错 共同提高

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 09, 2022, 20:11 (397天前) @ 雁过留声

我的译文中:

Dan scivolis, pro kio la polico volis lin,

*pro kio; por kio

我先挑Solis的一个不妥

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Thursday, November 10, 2022, 09:55 (396天前) @ 雁过留声

我一直期待能有人对坛主Solis和我的译文挑错,也期待有人也翻译这篇小文,目的只有一个,正如坛主所说:共同提高。可是无人挑错啊!无人挑错不代表我俩的译文完全正确。也许有人看出毛病因有所顾忌而不愿意指出来,其实没什么,即使有毛病也很正常,对于毛病,我们世界语者要学会彼此原谅彼此包容彼此理解,因为世界语对全球的人来讲都是一门外语,都是在鹦鹉学舌去适应这门语言。有完美无缺的世界语作品吗?没有完美,只有较好。柴门霍夫的作品就完美吗,就没有错吗?绝不可能的!我们都在模仿都在适应这门语言的表达,难道不是吗?坛主和我敢于尝试,也算是实践。就我个人的译文来说,如果读者能明白能从中获得百分之六十的信息就行,如果给我打59.5分,我会很满意的。论单词量,我觉得我学的单词不少,可学的再多,不会使用,又有啥用呢!得运用啊!

我觉得坛主的译文比我的好,毕竟他学的时间长,坚持的时间久。至于我,猫一天狗一天的,三天打鱼两天晒网,就是个玩,没有动力,没有信心,没有抱负。我接触世界语的时候就觉得世界语没太大用途,所以吊儿郎当的,也没系统学过一本教材,更没系统学过什么语法,就连世界语的几条规则我都不知道,只读了一两本小说。我也曾幻想过:学好世界语,将来当个世界语教师,站在大学讲台上给学生们教授世界语,或者站在中学或小学的讲台上,以此谋职混口饭吃,或者当个什么的,可很难实现啊!我对世界语的失望和抱怨不比别人小,曾一度对它讨厌至极,恨之入骨。最后我不疼不痒接受它,是因为我把它摆在兴趣和爱好的位置上,把它当成玩具,既然是兴趣爱好,又何谈得与失呢!所以,有空就玩玩,对它没啥指望。

既然没人挑错,我先挑错,挑Solis的错,也希望Solis挑我的错,因为我们有时候看不出自己的东西有毛病,彼此挑错,彼此学习,共同提高!

我先挑一个错:Solis的译文中Dan surpriziĝis aŭdinte tion. Samtempe li sentas amuza, 我认为sentas amuza不妥,sentas的时态,还有senti是及物动词,后面能直接接形容词吗?我以前也是这样用过,我把它当成了英语的feel,世界语的senti不能像英语的feel那样来使用。而这个问题,很多人都出现过,记得之前比利时的彼得先生在论坛也这么用过,《青春之歌》的译者杨永森,《骆驼祥子》的译者王崇芳老师也这么用过。

1. Komence ŝi sentis ĝoja, sed fine ŝia nervo streĉiĝis ... 《青春之歌》p227

2. Iom post la sepa, Kvara Sinjoro Liŭ sentis iom dormema, ... 《骆驼祥子》p185

出现这样的表达不奇怪,这是表达问题,如何表达,正是世界语最大的难点所在!

再就是:

Solis的:Dan scivolis, kial policanoj vokis lin.
我的:Dan scivolis, pro kio la polico volis lin,

我俩的kial和pro kio,是不是改为por kio较好呢?

至于Solis的vokis,我觉得好,但我的volis也对,不算错,在多部作品中见过。比如:Ni volas lin nun! (我们现在找他!)《山村》p226,根据上下文的情节,有不同的表达,如:Mi dezirus vidi sinjorinon E. (我想找E女士)《玛尔塔》p78, Mi havas aferon al li. 我有事找他。《玛尔塔》,Vi ion bezonas de mi? 你有事找我?《玛尔塔》p83, Ĉu vi havas aferon kun mi? 《骆驼祥子》p142, ĉu iu volas paroli kun mi? 有人找我?《简·爱》p299,Mi bezonas vin. 我找你。/ 我需要你帮忙。《简·爱》 p300

我就说这些,希望Solis,也希望大家挑我的错,我会欣然接受并致谢意的!

挑错

作者 aŭtoro: Kapro, 发表于 afiŝita je Thursday, November 10, 2022, 11:41 (396天前) @ 雁过留声

对于我来说,能把你们的世界语短文看懂就可以了,挑不出“对错”。因为我不注重其他语言翻译出的“世界语”,而注重把世界语弄懂成汉语,或把汉语弄懂成世界语,所以我把你们的世界语短文,都看成是世界语原文。我最怕把汉语弄懂成世界语。

头像

先读再写,先听再说

作者 aŭtoro: Solis @, 发表于 afiŝita je Friday, November 11, 2022, 14:13 (395天前) @ Kapro

看的多了,熟悉了,慢慢就能写了。

开始写,不要怕出错。意思表达出来就行了,慢慢规范自己的文字。

我们的母语是汉语,但很多中国人,写中文时,也不能完全保证不出错。所以开始不必太在意对错。语言的首要目的是交流。先达到这个目的,再追求更高的目标。

先读再写,先听再说

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 11, 2022, 15:59 (395天前) @ Solis

Solis的这个说法我完全赞同!

开始写,不要怕出错。意思表达出来就行了,慢慢规范自己的文字。

这东西就像我们学生时代写作文一样,有错别字,有错句,等等,都很正常。即使现在,让一些成年人用中文写东西,也未必写得很好,能把意思表达明白就行。

头像

“他又感到非常好笑”的几种表达方式

作者 aŭtoro: Solis @, 发表于 afiŝita je Friday, November 11, 2022, 14:09 (395天前) @ 雁过留声

他又感到非常好笑
Samtempe li sentas amuza
我的这个翻译确实有问题。

senti 的意思是“感觉xxx,感觉到xxx”,也就是说,它是个及物动词,后面要宾语成分,而 amuza 是不能做宾语的。谢谢雁过留声指出错误。

我又专门查阅了 senti 和 amuza 的词义,感觉“他又感到非常好笑”可以有下面几种表达方式:
Samtempe li sentis tion amuza.
Samtempe li sentas amuzon.
Samtempe tio amuzis lin.

在雁过留声的译文中,“因为他从未指望那辆自行车还能被找到”,指望这个词,用的是 kalkuli:
ĉar li neniam kalkulis je ĝia retroviĝo.
我觉得用 atendi 合适一些。

欢迎继续讨论!

“他又感到非常好笑”的几种表达方式

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 11, 2022, 16:30 (395天前) @ Solis

Dan was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found.

英语原文的Dan和He都是同一人,而surprised和amused都是在听到the news后的反应,意思就是:La novaĵo kaj surprizis kaj amuzis Dan.所以我译成:Dan tre surpriziĝis ĉe tiu novaĵo, kaj ankaŭ amuziĝis,也就是说surpriziĝis和amuziĝis是并列关系,中间隔了一个ĉe tiu novaĵo,一语双关,前后照应,说明surpriziĝis和amuziĝis的原因,因为是并列关系,所以我加了kaj,如果变动语序就是:Ĉe tio (tiu novaĵo), Dan surpriziĝis kaj amuziĝis.原文的Dan和He都是同一人,翻译时干脆合在一起吧!而你的分词aŭdinte tion (kiam / post kiam li aŭdis ...)也对啊!我的原则是能短的尽量短。

至于ĉar li neniam kalkulis je ĝia retroviĝo.中的kalkulis je,我想过用atendi,我的注释里提到过,我没有用它,是因为这段时间写译,已经用了好几次,太重复了,我决定换一个表达,所以用了kalkulis je,而这个用法,我在使用时特别谨慎,我查阅了资料,我的原则是,必须有足够的例句支持,必须有把握,才放心使用,比如PIV里:kalkulis je lia reveno,指望他回来。等等,当然还有其他例句佐证。这个用法我觉得问题不大,当然你的atendi也很好啊!

谢谢Solis品读,也欢迎大家参与!

两种译文 欢迎挑错 共同提高

作者 aŭtoro: Minosun, 发表于 afiŝita je Saturday, November 12, 2022, 08:56 (394天前) @ 雁过留声

Interesa rakonteto! Do ankaŭ mi aliĝu al vi ambaŭ… por ekzerci kaj amuzi min en tradukado.
------
Dan Robinson maltrankviliĝis dumsemajne. En la lasta mardo li ricevis leteron de la loka polico. Enletere oni petis ke li iru al la policejo. Dan emis scii, por kio oni volas lin tien. Hieraŭ tamen li aliris. Nun li ne zorgis plu. En la ejo ridetante diris al li policano, ke lia biciklo estis retrovita. Kvin tagojn antaŭe, la ano diris, oni trovis la biciklon en vilaĝeto kvarcentmejle fora. Ĝi nun estis trajne sendata al lia hejmo. La aŭdo pri la novaĵo lin surprizis. Li ankaŭ sentis sin amuza tie, ĉar li neniam atendis ĝian revenon. Ĝi estis ŝtelita antaŭ dudek jaroj, kiam Dan estis dekkvinjara knabo.

两种译文 欢迎挑错 共同提高

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Saturday, November 12, 2022, 11:13 (394天前) @ Minosun

Saluton, kara s-ro Minosun!

Longe nevidite, kiel vi statas? Mi estas via malnova amiko. Antaŭe vi iam etendis al mi vian manon kaj superŝutis min per helpo kaj favoroj. Pri tio la memoro estas ankoraŭ freŝa. Mi ne havas ideon, per kio mi rekompencu vin! Neniaj vortoj povus esprimi mian dankemon al vi. Restas al mi nur vin danki korfunde por ĉiam!

你的译文中,有几处曾是我心里的备用方案,如下几句:

1. Enletere oni petis ke li iru al la policejo.

可用petis,当初我也想用。Enletere可直接:letere. en la sonĝo = sonĝe; en la nokto = nokte; en la hejmo = hejme ...

2. Ĝi nun estis trajne sendata al lia hejmo.

这个trajne好,是per trajno的短缩。estis trajne sendata? estas trajne sendata? 而我直接译成:Nun trajno veturigas ĝin al lia hejmo.

3. ĉar li neniam atendis ĝian revenon.

尤其是atendis ĝian revenon. 这个好,直接,我当初也想用,而我换个花样,选择了kalkulis je ĝia retroviĝo.

等!

两种译文 欢迎挑错 共同提高

作者 aŭtoro: Minosun, 发表于 afiŝita je Saturday, November 12, 2022, 13:39 (394天前) @ 雁过留声

Kara雁过留声, koran dankon pro viaj afablaj vortoj. Same mi tenas en la memoro nian iaman bonan kunlaboron. Bonstate mi fartas, kaj tio, mi esperas, ados plu.
De vi mi lernis multe.

两种译文 欢迎挑错 共同提高

作者 aŭtoro: Minosun, 发表于 afiŝita je Saturday, November 12, 2022, 14:09 (394天前) @ 雁过留声

Dankon por via komento.
1, jes, anstataŭ “enletere” eblas diri “letere”.
2, “estis trajne sendata”, kompare al “estas trajne sendata”, ŝajnus pli logika, ĉar la afero okazis is-tempe (estis), kaj tiam la ago “sendo” ĉeestas samtempe (sendata).

两种译文 欢迎挑错 共同提高

作者 aŭtoro: Minosun, 发表于 afiŝita je Saturday, November 12, 2022, 14:27 (394天前) @ Minosun

okazis改成okazas.

这个论坛有个确定:有错不能改。:-D

头像

注册用户可以修改自己的帖子

作者 aŭtoro: Solis @, 发表于 afiŝita je Saturday, November 12, 2022, 15:34 (394天前) @ Minosun

如果你是注册用户,发帖以后,在有人跟帖之前可以修改自己的帖子。
注册用户还可以上传头像和签名。

注册用户可以修改自己的帖子

作者 aŭtoro: Minosun, 发表于 afiŝita je Saturday, November 12, 2022, 16:29 (394天前) @ Solis

Dankon, kara Solis. Mi iam registris min, sed longtempe mi ne uzas la kodon kaj tiel forgesis ĝin. Poste mi sendos al vi peton por denove min anonci.

两种译文 欢迎挑错 共同提高

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Saturday, November 12, 2022, 14:38 (394天前) @ Minosun

Komprenite kaj konsentite! Dankon!

Jen estas la frazo el la originalo: It is now being sent to his home by train.

主题RSS Feed

powered by my little forum