Mia provo pri esperantigi la ĉinan kanton 夜空中最亮的星

作者 aŭtoro: Espermevo, 发表于 afiŝita je Tuesday, November 08, 2022, 19:55 (80天前)
编辑: Solis, 时间: Monday, November 14, 2022, 10:04

Saluton al ĉiuj! Mi estas komencanto, Espermevo.
大家好,我是世界语初学者,方雯昊天。

Nun mi montras la kanton esperantigitan de mi al ĉiuj por korekti ĝin kaj lerni Esperanton. Kaj mi tre ŝatas la kanton kaj ĝi havas specialan signifon al mi, pro kio mi esperantigis ĝin--ankaŭ Esperanto estas ne-ordinara al mi. Tamen, ĉar mia nivelo estas malalta kaj mi sen lernis la rimedon por verki poemon en Esperanto, en traduko de tiu ĉi kanto ekzistas iom erarojn, kiun mi povos ĝustigi.(Tamen, mi verkis iom ĉinajn poemojn, inkluzive moderna poem kaj metra poemo) Kaj mi esperas, ke ĉiuj povos doni al mi iom opiniojn por korekti kaj bonigi ĝin.
我把我翻译成世界语的歌曲展示给大家,以供歌曲修改和世界语学习。我非常喜欢这首歌,它对我而言有着特殊的意义,因此我把它译作了世界语--对我而言世界语同样也是不一般的。然而,因为我的水平有限,而且我从未学习过世界语诗歌的创作方法,所以在这个歌曲的翻译中,存在着一些需要我去改正的错误。(不过,我写过一些中文诗歌,包括现代诗和格律诗)我希望大家可以给我一些建议来修正以及改善它。

Jen mia traduko:
以下是我的翻译:

Plej​ Brila Stel' Noktĉielon(《夜空中最亮的星》世译尝试)

Plej brila stel' noktĉielon,
ĉu vi aŭdis
el rigardanto
pri la sol' kaj la ve' en koro?
Plej brila stel' noktĉielon
ĉu memoras
mian kunmarŝinton
foriĝi en la vento? (Eble malĝustas? aŭ Kiu forigis venton Tamen, tiel ne belsonas)

Mi petas, al mi
donu travideblan kor'
kaj la plenlerman okulon.
Donu bravon de rekred' al mi,
trans tromp' iros brakumi vin.
Kiam signifon de ekzist' senserĉus mi;
kiam vojperdiĝus nigre mi,
plej brila stel' noktĉielon
gvidu min iri apud vi.

Plej brila stel' noktĉielon
ĉu vi scias
kie figuro,
kiu marŝis kun mi, plu nun estas?
Plej brila stel' noktĉielon
ĉu vi gravas,
aŭ atendu l' sunon,
aŭ la neatendit' venas?

Plivolos kaŝi
mi ĉiudolor' en kor'
ol forgesi viajn okulojn.
Donu bravon de rekred' al mi,
trans tromp' iros brakumi vin.
Kiam signifon de ekzist' senserĉus mi;
kiam vojperdiĝus nigre mi,
plej brila stel' noktĉielon
lumigu l' vojon antaŭ mi.

tradukanto: Espermevo
翻译者:方雯昊天
Oktobro 22, 2022.

Jen la origina kanto:
这是原歌词:

夜空中最亮的星

夜空中最亮的星
能否听清
那仰望的人
心底的孤独和叹息
夜空中最亮的星
能否记起
曾与我同行
消失在风里的身影

我祈祷
拥有一颗透明的心灵
和会流泪的眼睛
给我再去相信的勇气
越过谎言去拥抱你
每当我找不到存在的意义
每当我迷失在黑夜里
夜空中最亮的星
请指引我靠近你

夜空中最亮的星
是否知道
曾与我同行的身影
如今在哪里
夜空中最亮的星
是否在意
是等太阳升起
还是意外先来临

我祈祷
拥有一颗透明的心灵
和会流泪的眼睛
给我再去相信的勇气
越过谎言去拥抱你
每当我找不到存在的意义
每当我迷失在黑夜里
夜空中最亮的星
请照亮我前行

Ankaŭ mi esperas klopodi kun eta povo por Esperanto.
我希望可以为世界语尽一些绵薄之力。

Koran dankon pro via lego!
诚挚感谢您的阅读!

Mia provo pri esperantigi la ĉinan kanton 夜空中最亮的星

作者 aŭtoro: Espermevi, 来自 el: Guangdong, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 09, 2022, 09:02 (79天前) @ Espermevo

有一个地方:ekzistas erarojn那里,不小心用了受格。

受格是什么?

作者 aŭtoro: 请教, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 09, 2022, 12:33 (79天前) @ Espermevi

在教材上没有找到这个语法术语

受格就是宾格

作者 aŭtoro: 绿星者, 发表于 afiŝita je Thursday, November 10, 2022, 07:29 (78天前) @ 请教

受格:指的是动作的接受者,一般是宾格。

Mia provo pri esperantigi la ĉinan kanton 夜空中最亮的星

作者 aŭtoro: 老初学者, 发表于 afiŝita je Sunday, November 13, 2022, 10:47 (75天前) @ Espermevo

深感惭愧!年轻初学者,就能写出这样的世界语文字。我学习世界语很长时间了,也达不到这样的水平。
向你学习!

您谦虚了,对于世界语我依然还是"Salutisto"

作者 aŭtoro: Espermevo, 发表于 afiŝita je Sunday, November 13, 2022, 16:52 (75天前) @ 老初学者

晚辈学习世界语也有不小的时间,然而终究感觉知识不够,水平依然不高,能写出这样长的文字,离不开当今方便的词典软件的功劳。很多意思我并不会表达,但我可以通过词典大概糊弄一下——可惜就是应用欧陆词典的词典文件不够详细,并没有相关例句来促进理解,而很多词的“味道”,仅仅通过词典是很难看出来的。

说明文字中的几点错误

作者 aŭtoro: Kune lerni, 发表于 afiŝita je Sunday, November 13, 2022, 11:52 (75天前) @ Espermevo

mi sen lernis la rimedon por verki poemon en Esperanto
应该是 mi ne lernis rimedon verki poemon en Esperanto

en traduko de tiu ĉi kanto ekzistas iom erarojn,
ekzisti 是不及物动词,eraroj不是宾语,是主语,所以eraroj 应该用主格。iom是副词,不能直接修饰名词eraroj,要说 iom da eraroj。所以这句可以说
en traduko de tiu ĉi kanto ekzistas iom da eraroj

inkluzive moderna poemo kaj metra poemo
inkluzive后面跟的名词要用宾格
inkluzive modernan poemon kaj metran poemon

doni al mi iom opiniojn
iom是副词,不能直接修饰名词。可以说
doni al mi iom da opinioj.

Dankon pro via korekto

作者 aŭtoro: Espermevo, 发表于 afiŝita je Sunday, November 13, 2022, 17:07 (75天前) @ Kune lerni

感谢您的纠正。
宾格的误用,在我发布之后重阅时其实已经发现了,补充在了回复下(但忘记改标题了);imo da的用法在这篇文章发布之后的学习交流中也已经发现了。不过,依然还是要感谢您不吝赐教。

头像

Mia provo pri esperantigi la ĉinan kanton 夜空中最亮的星

作者 aŭtoro: Minosun, 发表于 afiŝita je Sunday, November 13, 2022, 15:39 (75天前) @ Espermevo

Saluton, kara 方雯昊天. Vi estas ne-ordinara! Vere estas laŭdinde, ke vi, kiel komencanto, havas tian nivelon en nia lingvo. En la teksto kaj la traduko restas kelkaj problemoj, kio tamen ne-eviteblas. Abunde legu kaj multe verku. Kaj poste vi mem evitos tiujn problemojn. Ne volu tro rapide atingi sukceson. Komencu en prozo, kaj poste aliru poezion, ĉar sur la lerta verkado de prozo baziĝas vers-farado.

头像

此贴的中文翻译

作者 aŭtoro: Minosun, 发表于 afiŝita je Tuesday, November 15, 2022, 11:45 (73天前) @ Minosun

Iu konsilis ke mi traduku han-lingven la komenton por方雯昊天, ĉar ne ĉiuj komencantoj bone ĝin komprenas. Nu, ĝi prezentas sin sube:

方雯昊天,你很了不起!一个初学者,能有这样水准,实在是难能可贵。行文中有些问题,在所难免。多看,多写,这些问题自己就能避免。不要急于求成,先从散文开始,再过渡到诗歌,因为诗歌创作的基础是建立在熟练的散文写作之上的。

Fakte mi povas kompreni tion.

作者 aŭtoro: Espermevo, 发表于 afiŝita je Tuesday, November 15, 2022, 13:24 (73天前) @ Minosun

Jen mia traduko pri via respondo laŭ mia kompreno:
你好,亲爱的方雯昊天,你很不一般!作为一个初学者,你的世界语能够达成这样的水平,确实值得称道。在你这篇文章和翻译里存在着一些问题,不过这难以避免。你应该要作充足地阅读和大量地书写,并且在之后避免这些问题。不要急于求成,从散文起步,之后再递进到诗歌,因为娴熟的散文笔法是诗歌创作的基础。
Kaj dankon pro via gvido.

头像

Fakte mi povas kompreni tion.

作者 aŭtoro: Minosun, 发表于 afiŝita je Tuesday, November 15, 2022, 16:21 (73天前) @ Espermevo

Jes, brave!

主题RSS Feed

powered by my little forum