候选人 Jadobela(李琳)之简历 (2018年中国青年世界语新秀评选)

作者 aŭtoro: Jadobela(李琳), 发表于 afiŝita je 星期五, 十二月 14, 2018, 00:11 (186天前) @ Jadobela(李琳)

La Kariero de Persono
个 人 简 历

[image]

La Nomo de Ĉinio: Li Lin
中文名字: 李 琳

La Nomo de Esperanto: Jadobela
世界语名: 美 玉

La Plumnomo: Shui Wu
笔名: 水 雾

Sekso: Virino
性别: 女

Aĝo: Tridek naŭa
年龄: 39

Naskiĝloko: Provico Shan Xi, Urbo Han Zhong
籍贯籍贯: 陕西 汉中


Hobioj kaj Fortaĵoj
爱好和特长


Lingvoj 语言 Legado kaj Voĉlegado 读书 Ekonomio kaj komerco 经贸 Komercado 经商

Komercaj Kondutoj 商务礼仪 Instruado 教学 Religioj 宗教 La darmo de Budho 佛法

Rezonado 推理 Ŝakludismo kaj Ŝakludado 博弈论和博弈( Mi estas ŝakludistino. 我是博弈论者。)

Antaŭimagadoj de Scencoj 情景预设 Psikologioj 心理学 Aludadoj 暗示

Verkado 写作 Intervjuado 采访 Deklamado por Poemoj 诗歌朗诵 Dancado 舞蹈 Naĝado 游泳

Kuirado 烹饪 Ludado por Moderna Teatraĵo 话剧表演 Rajdi sur Ĉevalo 骑马

La Scioj kaj Ritoj pri Vino 葡萄酒知识和礼仪


Kiam mi eklernis Esperanton?
何时开始学习世界语?

Ek de 2008 mi eklernis Esperanton.
自2008年开始学习世界语。

Kial mi deziras lerni Esperanton?
为何要学习世界语?

Kiam mi laboris en urbo Shen Zhen, tiam ĉiumatene mi volis voĉlegi tekstojn de anglalibroj kaj japanalibroj. Iutage mi pensis, ke mi devos lerni alian lingvon krom la du lingvoj de angla kaj japana. Sekunde mi memoris unu aferon pri Esperanto.
我在深圳工作时,那时每天早上我都读英语书和日语书的课文。一天,我想,应该学习一门除英语和日语之外的语言。一秒间我想起了关于世界语的事情。

Mi memoris, ke mi televidis nigra-blankan televidilon en mia infaneco, kaj en iu novaĵo iu amiketo salutis iun fremdan maljunan virinon per flua Esperanto. Mi tuj serĉis la lingvon en interreto, kaj mi konis, ke la lingvo Esperanto jam ekzistas longatempe en nia Ĉinio, kaj sinjoro Lusio ankaŭ kredis kaj subtenis ĝin! Jes, libroj de sinjoro Lusio tute estas ŝatata de mi, kiu tute kredas lin! Por tio, ke mi decidis lerni la lingvon Esperanto, kaj mi decidis disvastigi kaj heredi esperantajn kulturojn, kaj mi ankaŭ elektis ĝin por mia afero kaj laborado. Ek de la tago, en kiu mi elektis Esperanton, kaj nemiam mi ne deziras voli por forlasi ĝin.
我回忆起,在孩提时期,看黑白电视,电视新闻中,一个小朋友用流利的世界语向国外的老太太问好。我立即在网络搜索了这门语言,了解到,这门语言在中国已经存在了很长时间,鲁迅先生相信并支持它!是的,我喜欢读鲁迅先生的书籍,我也完全信任他!因此,我决定学习世界语,决定传播和承袭世界语的文化,我也抉择它为我的事业和工作。从抉择世界语的这一天起,我从未想要放弃它。


La Kariero de Esperantaj Aktivecoj
世 界 语 活 动 简 历


En la 2007-a jaro, mi decidis kaj elektis lerni Esperanton por disvastigi kaj heredi esperantajn kulturojn. Kaj mi legis unu artikolon, kiu estis verkita de instruisto Li Zhongmin, kaj en la artikolo li rakontis rakontojn de sinjoro Chielismo. Mi legis la artikolon, kaj mi tre admiris la sinjoron, mi ankoraŭ pensis, ke li vere povos fariĝi mia instruisto. Poste mi trovis unu e-mailon de mia majstro Miaohui, kaj mi skribis al li leteron por lerni Esperanton. Tiam mia majstro Miaohui unue instruis al mi esperantajn alfabetojn.
2007年, 为传播和传承世界语文化,我决定和抉择了学习世界语。我读了一篇文章,它为李忠民老师所写,在文章中他讲述了王天义先生的故事。我读了这篇文章,我非常佩服王先生,我还想着,他真能为我之师。 之后我发现一个我的妙慧师父的电子邮件,为学习世界语我给他写了信。那时,我的妙慧师父首先教授了我世界语字母。

En la fino de la 2007-a jaro, kiam nia kompanio havis jaraferiojn, mi iris al Xi’an-a Esperanta Asocio por viziti al prezidanto Chielismo, kaj aĉetis librojn de Esperanto.
2007年末,时逢公司年假,至西安世界语协会拜访王天义会长并购买世界语书籍。

En 2008, mi petis konsilojn de sinjoro Chielismo, majstro Miaohui kaj sinjoro Wei Shan por lerni Esperanton en interreto. En la fino de la 2008-a jaro mi partoprenis la unuan kurson por La Familio de Gesperantistoj ( la numero de QQ-grupo 68080479 ). Tiam mi rekontiĝis kun instruistino Arko, aliaj geinstruistoj kaj gekunlernantoj. En la kurso mi propradezire preni sur sin tiujn aferojn por enarkivigi kaj ordigi dokumentojn de instruadoj.
2008年在线求教于王天义先生,妙慧法师,韦山先生。2008年年末参与世界语者之家(QQ群68080479)第一次讲学。那时我与弓晓峰老师,及其他的世界语老师们和学员们相识。在讲习班我主动承担教学文档归纳及分类的事务。

En julio de 2009 mi estis invitita de la prezidanto Chielismo de Xi’an-a Esperanta Asocio por iri al asocio por laborado. Mi tenis la oficon la specialoficistino de Xi’an-a Esperanta Asocio. Mi estis respondeca por kurantaj aferoj,aferoj por akcepti gevizitantojn de geesperantistoj de enlanda kaj eksterlanda, aferoj de sekretariino, aferoj por vendi esperantajn librojn, aferoj por kontakti geesperantistojn al enlanda kaj eksterlanda, diversaj aferoj por organizi, aranĝi kunvenojn kaj kontaktadon de kunvenoj, aferoj de propagandado al enlanda kaj eksterlanda, skribado de artikoloj, aferoj por klasfikigi dokumentojn, aferoj por akceptado de kondutoj, programa prezentado,kaj aranĝi loĝejojn kaj tiel plu.
2009年07月应西安世界语协会王天义会长之邀,赴西安世界语协会。任职西安世界语协会专干,负责协会日常事务,国内外世界语者个人及团体的访客接待,文秘事务,书籍销售事务,国内外世界语界通联,会议举办及组织的各项事务,会议通联,信息转报,对内对外宣传事务,会议稿件行文,整理及归档事务,会议期间的礼仪接待,节目主持,文艺表演,安排住宿等。

En oktobro de 2009 mi partoprenis la jarkunvenon LA TRIA JARKUNVENO DE ĈINAJ E-KOMERCISTOJ DE IKEF EN 2009 . Mi tenis la oficon kontaktantino de organizkomitato por la jarkunveno.
2009年10月参与“第三届国际世界语经贸组织中国世界语商人年会”。任大会组委会联系人。

En decembro de 2009 mi partoprenis la kongreson La 8-a Ĉina Kongreso de Esperanto , kaj mi tenis la oficon afero por vendi esperantajn librojn.
2009年12月参加“第八届全国世界语大会”,负责书籍销售事务。

En aŭgusto de 2010 mi partoprenis la seminarion Seminario de Ĉina Sekcio de ILEI, Tai Yuan 2010 , kaj mi tenis la oficon aferoj por vendi librojn de Esperanto.
2010年08月参加“国际教师协会中国分会太原教学研讨会”,负责书籍销售。

En septembro de 2010 mi partoprenis la jarkunvenon La 4-a Jarkunveno De Ĉinaj E-komercistoj , kaj refoje mi tenis la oficon kontaktantino de organizkomitato por la jarkunveno.
在2010年09月参与“第四届中国世界语商人年会”,再一次任大会组委会联系人。

Antaŭ la jarkunveno mia instruisto Chielismo estis rekomendinta min, kiu estis konfirmiĝita de vicprezidantino Fabina . Yu ( Ĉine Yu Ximei Sinjorino Fabina . Yu donis al mi ĉion, kiun ŝi povis doni ,tial ŝi ĉiam estas mia gravega persono.)de XIAMEN-A ASPERANTO ASCIO, kaj ĉefdirektoro Leono . Deng ( Ĉine Deng Xiaozhong ) de La Komerca Limigita Kompanio Xi En De Urbo Xia Men decidis por avizi pri dungado al mi, kiu fariĝis “ La Esperanta Fraŭrino Xi En ”, kiu prenis sur sin aferojn de komerca projektkazo << La Esperanta Fraŭrino Xi En >>. Por fari propagandojn al ĉitiu komerca aktiveco mi sepeciale proponis al instruisto Leono per la diskutatemo “ Esperanto . Batalo en Vaterloo ” por skribi negativan novaĵon, per la negativa novaĵo ni povos prepari publikajn opiniojn ĉirkaŭ Esperanto, kaj mi donis taktikon por skribi pozitivan novaĵon por refuti la negativan novaĵon.Instruisto Leono invitis ĵurnaliston por verki novaĵon << Esperantujo De Nia Ĉinio Ĝuste Renkontas Malbonan Seprton Kiel Batalo En Vaterloo La Estonteco De Esperanto Igas Nin Maltrankvile >> . La novaĵo levis ondegojn, kaj kaŭzis eĥojn en nia esperantujo aŭ ekster nia esperantujo. La temo de la pozitiva novaĵo estas: << Esperantujo De Nia Ĉinio Ja Ne Rekontas Malbonan Seprton Kiel Batalo En Vaterloo Sed Ĝi Alvizaĝas Disvolvaj Ŝancoj Por Senprecedencoj >> . Poste mi speciale verkis artikolon por kompanio Xi En, kaj pro tio, ke mi verkis la novaĵon << Speciale Intervjui Ĉefdirektoron Deng Xiaozhong De La Komerca Limigita Kompanio Xi En De Urbo Xia Men ( Ĉine, Verkita el Shui Wu ) >> por instruisto Leono. La novaĵo kaŭzis larĝajn atendojn de geesperantistoj en esperantujo de Ĉinio. En la daŭro de nia jarkunveno mi sukcese fari tiujn aferojn de komerca projektkazo << La Esperanta Fraŭrino Xi En >> . Dum la jarkunveno mi estis proponita kiel sepcialofcistino por IKEF-Ĉinio de vicprezidanto Ludoviko . Zhao.
会议前期,由西安世界语协会王天义老师推荐,厦门世界语学会副会长法比娜 .余 ( 中文名:余细妹 )( 余细妹女士曾给了我她所能给予的一切,所以她永远是我最重要的人。)认同,厦门市希恩贸易有限公司总经理邓小忠决定,招聘我为“希恩世界语小姐”,承接“希恩世界语小姐”商业案列之事务。为此次商业活动造势我特向邓小忠老师提议以“世界语.滑铁卢”为议题写出反面新闻稿,并以此围绕“世界语”制造话题,我出策略以后续的正文反驳此文。邓小忠老师请记者出稿《我国世界语正遭遇滑铁卢 前途令人担忧》一文,在世界语圈内外激起波澜,引起反响。正文为《我国世界语并未遭遇“滑铁卢”,而是面临空前的发展机遇》。之后我特意为希恩公司提笔行文,由此写出邓小忠老师的新闻《 专访厦门市希恩贸易有限公司总经理 》,在国内世界语界引起世界语者的广泛关注。会议期间,成功操作“希恩世界语小姐”之商业案例的事务。在此次年会,由国际经贸组织中国世界语商人俱乐部常务副主席赵承华提名为“国际世界语经贸组织中国世界语商人俱乐部专干”。

En oktobro de 2011 mi partoprenis la jarkunvenon LA KVINA JARKUNVENO DE ĈINAJ E-KOMERCISTOJ DE IKEF EN 2011 , kaj refoje mi ankaŭ tenis la oficon kontaktantino de organizkomitato por la kvina jarkunveno. Alie mi daŭre faris aferojn de komerca projektkazo << La Esperanta Fraŭrino Xi En >> , kaj mi sendis al La Komerca Limigita Kompanio Xi En De Urbo Xia Men komercan projektkazon << La Esperanta Sinjoro ( Specialasendito ) Xi En >> , kaj mi refoje skribis artikolon por novaĵo << Speciale Intervjui Ĝeneralan Vicsekretarion Sinjoro Deng Xiaozhong de XIAMEN-A ESPERNATO ASOCIO( Ĉine, Verkita el Shui Wu ) >>
2011年10月参与“第五届中国世界语商人年会”,任大会组委会联系人。另者,接续操作“希恩世界语小姐”的事务,向厦门市希恩贸易有限公司提交《希恩世界语先生(特使)策划案》,再次提笔行文,写出专访《2011专访厦门市世界语学会副秘书长邓小忠先生》。

Majo de 2012, mi akceptis inviton de Fabina . Yu por iri al urbo Guang Zhou kaj urbo Xia Men. Poste mia esperanta, ekonomia instruisto Ludoviko . Zhao speciale aeroveturis al urbo Xia Men por difini aferojn de mia laborado por labori en La Akcia Kompanio kun Limigita Respondeco Por Vinoj De Le Bang De Urbo Xia Men. Mi tenis la oficojn por gastaservistino de kompanio Le Bang, sekretariino, administro kaj aranĝo por personaro, konstrui entreprenajn kulturojn, konstrui kulturojn de Esperanto kaj tiel plu, mi estis figurambasadorino La Le Bang-a Fraŭrino de Esperanto de kompanio. En julio de 2012 mi prenis sur sin la taskon La Vizitantateamo De Fenikso Reto De Xia Men por viziti al truo Qi He de urbo Long Yan, kaj nia kompanio Le Bang estis teninta la aktivecon, mi kaj instruisto Yu Yuebin organizis, kontaktis kaj faris tiujn aferojn,kaj mi akompanis gevizitantojn de tuta teamo por viziti al urbo Long Yan!
2012年05月应余细妹之邀赴广州和厦门两地。后由我的经济老师,世界语老师赵承华先生专赴厦门,确定工作事宜,供职于厦门乐邦葡萄酒股份有限公司。操作乐邦公司客服,文秘,行政人事,企业文化构架,世界语文化构架等事务,为公司形象大使——“乐邦世界语小姐”。2012年07月,承担“凤凰网厦门采风团”龙岩奇和洞之旅的任务, 我们乐邦公司主办此活动,我和余跃斌老师组织、联系,及操作这些事务,并陪同全团人员赴龙岩采风!

Post tio, la vizitantateamo veturis al la hotelo Granda Hotelo Rong Shun De Urbo Long Yan por partopreni kunvenon Ceremonio De Malferma Vendejo Por Bieno Le Bang Kaj Publikiga Kunveno De Novamarko Por Vino De Le Bang De Grandakapacito Por Unu Litro . En la kunveno nia kompanio speciale invitis geamikojn de Ĉinio kaj aliajn landojn, personojn de politikejoj kaj komercejoj por partopreni la kunvernon kaj fari paroladojn. Mi estis kiel la figurambasadorino La Le Bang-a Fraŭrino de Esperanto de kompanio Le Bang por fari paroladon de gratulo al ĉiuj gegastoj kaj geamikoj, samtempe mi ankaŭ estis prezidanto de ĉitiu publikiga kunveno de novamarko.
之后,采风团前往“龙岩市荣顺大酒店”参与由公司举办“福建省龙岩市乐邦庄园龙岩店开业典礼暨乐邦葡萄酒一升大容量新品发布会”。会议特邀中外友人,两岸政商人士参加并发言。我作为乐邦公司形象大使“乐邦世界语小姐”向所有宾朋致欢迎词,同时也是此次新品发布会的主持人!

Ek de mi eniris en nian esperantujon, mi tre dankis al instruisto Wei Shan por lia sincera kaj senlaca instruado. En semtempbro de 2010 mi kaj instruisto Wei Shan, kunlernanto Li Xinming kune laboris por prepari kaj starigi la duan kurson La Grupoj De Familio De Geesperantistoj ( La QQ-aj grupanumeroj:68080479,79699392 ) . Por la dua kurso, mi uzis la sonan softvaron YY-o por instruado, instruisto Wei Shan instruis libron << ESPERANTO PER REKTA METODO >> , kaj en nia grupo de QQ-oj, mi estis administrantino por la QQ-aj grupoj, mi propradezire prenis sur sin por administri instruadon, fari ekstrajn propagandojn, publikigi sciigojn, surŝuti sonprogramojn, prezenti instruadon. Mi evitis gazton << Tra La Mondo >> por ĉesigi publikigadon, mi interparolis kune kun instruisto Wei Shan, kaj mi persone liveris monojn prepari kaj starigi matĉon LA GRANDA MATĈO << Tra La Mondo >> POR PETI ARTIKOLOJN EN NOVJARO 2011 . Mi speciale verkis la novaĵon << Speciale Intervjui Ĉefverkiston Wei Shan Por Tra La Mondo >> por intervjui mian instruiston Wei Shan por fari propagandon al la granda matĉo.
进入世界语氛围以来,感恩韦山老师谆谆教诲。在2010年09月与韦山老师,李新明学友合作,筹办“世界语者之家群(QQ群:68080479)”在这第二次讲学时,我采用了YY语音软件用于授课,由韦山先生主讲《世界语直接学习法》,是群内管理员,负责讲学管理,对外宣传,信息发布,上传音频,主持讲学。为避免《Tra La Mondo》刊物停刊,与韦山先生相谈个人出资筹办“2011《Tra La Mondo》新年征文大赛”,我提笔行文,写出专访,为大赛宣传造势。

Por danki mian majstron Miaohui, kiu ĉiam faris la plej grandan prizorgon konduki kaj instrui min en mia lernado, mi propradezire preni sur sin por geesperantistoj de enlanda kaj eksterlanda ĝis urbo Xi An al gubernio Qian Xian por viziti monaĥejon Tie Fo Si. Mi kunlaboris kun mia majstro Miaohui por verki esperantan libron, korekti ĉinaparton en la libro kaj ĉinaparton de propaganda materialo de monaĥejo Tie Fo Si.
感恩妙慧法师悉心教导,主动承接由西安到访铁佛寺的国内外世界语者的中转接待,配合妙慧法师编辑世界语书籍,校对世界语书籍稿件的中文部分及铁佛寺宣传资料的中文校对。

Mi dankis mian gravegan personon sinjorino Fabina . Yu pro multfoje ŝi doni al mi bonŝancojn kaj zorgi pri mi ĝis ĉiuj detaloj. Mi estis alvokita de ŝi por mi mem organizi organizeton La Malgranda Taĉmento de Vulkano VT19 , en la malgranda taĉmento estis ses personoj, kaj mi kondukis la malgrandan taĉmenton por partopreni grandan publikan bonaktivecon La Riĉaĵo De La Koro Por VT19 Vulkanteamo - - Dek Mila “ Sama Unu Koro ” Speciala Prezentado De Urbo Xi An “ Mano En Mano Por Amokoro, Koro Likiĝi Koro Por Kresko ”. Nia malgranda taĉmento akiris unuvoĉe favorajn juĝojn el La Riĉaĵo De La Koro , kaj mi estis ricevita laŭdon de sinjoro Li Shengjie, kiu estas instruisto de mia gravega persono sinjorino Fabina . Yu.
感恩我最重要的人余细妹女士对我多赐良机和无微不至的关照。受她的感召,自组“VT19火山小分队”。队组成员6人,带队参与“心灵财富”VT19火山队——万场“同一颗心”西安专场“爱心手拉手,成长心连心”大型公益活动,获得“心灵财富”一致好评,受到我最重要的人余细妹女士的老师,心灵财富李胜杰师尊嘉奖!

Mi dankis mian instruiston Ludovio . Zhao por liaj instruadoj, kaj mi konsentis kaj konsentas pri liaj ideoj por “ Meti Esperanton sur la Vojo de komerco ;Per Espernto por ilo ;Krei rezultojn por ekonomioj ; Servi al socio, servi al homoj ”. Mi kunlaboras kun mia instruisto Ludoviko . Zhao por prepari kaj starigi “ Esperanto-Komercan Kurson ( Nuntempe nome Espeanto-Komerca kaj Aplika Kurso La grupo de QQ: 95079073 ) ”. Mia instruisto Ludoviko . Zhao instruas la libron << Lerolibro de Esperanto >> kaj la libron << Komerca Konversacio >> , kaj mi estas administrantino kaj prezidantino en nia QQ-a grupo kaj kurso, kaj mi propradezire preni sur sin por administri kaj prezenti instruadon, ricevi registratabelojn de gekunlernantoj, fari propagandojn al ekstero, publikigi mesaĝojn kaj sciigojn, verki novaĵojn ( la diversaj novaĵoj tute estis publikigita en Reto-Ĉinio , Ĉina Ekonomio , Reto Xin Lang , Reto Tom , Reto Qian Long , Reto ĵuralo De Ĉinio kaj aliaj interretaj retpaĝaroj.), dissendi sonprogramojn de instruado. Ĝis nun mi jam faras tiujn aferojn por nia kurso jam dek jaroj. Nuntempe mi ĝuste faras aferojn de deksepa komerca kaj aplika kurso.
感恩赵承华老师多加指导,以及与他的“将世界语载之以经济之道”,“以世界语为工具,创造经济效益,服务于人民,服务于社会,服务于人类”之理念相合,配合赵承华老师筹建“商务世界语学习班(现为 商务世界语应用学习班 QQ群95079073 )”,由赵承华老师讲授《世界语课本》和《世界语商务会话》,是群内管理员,负责讲学管理,收取学员登记表,对外宣传,信息发布,新闻稿件撰写(新闻均发布在中国网,中国经济网,新浪网,Tom,千龙网,中国日报等网络信息平台),分发讲学音频。至今操作讲学事务已十年。现我正操作第十七期商务班之事务。

Konforme al mia ideo por “ Nur donu al mi unu ebenejon, mi volas superiri por fari propagandojn por Esperanto!” En la 2011-a jaro mi akcepti inviton de bonamikino Li Wen, kaj mi kondukis taĉmenton La Malgranda Taĉmento De Vulkano VT19 por partopreni aktivecon La Amasa Elektado Por Figurapoparolanto Long Li Qi . Mi portis insignon de verdastelo, kaj mi suriris sur scenejon por fari propagandojn de Esperanto, mi deklamis esperantan poemon << Ho! Mia Koro >> . La aktiveco finis, mi estis laŭdita de gegvidantoj de la kompanio Long Li Qi de urbo Xi An, kaj ili estis invidinta min aniĝi al la kompanio Long Li Qi. La gegastoj kaj geamikoj de la aktiveco ankaŭ tute sekvis kun intersoj la lingvon Esperanto.
本着“只要给我一个平台,我就会上前宣传世界语!”的想法,2011年04月,应“VT19火山小分队”好友李文之邀约,带领“VT19火山小分队”参与西安“隆力奇形象代言人海选”活动。我佩戴绿星章,上台宣传世界语,朗诵世界语诗歌《 哦,我的心! 》。活动结束,不仅受到西安隆力奇公司高层领导嘉许,并邀请加入隆力奇公司,参加活动的宾朋也都对世界语非常关注。

En novembro de 2012 mi partoprenis la jarkunvenon LA SESA JARKUNVENO DE ĈINAJ E-KOMERCISTOJ DE IKEF EN 2012 . Dum la jarkunveno “ IKEF ” kaj “ La 6-A Jarkunveno De Ĉinaj E-Komercistoj ”estis eldoninta al mi honorigan certifikaton Ĉina Dipnomatino De La Vino Kun Esperanta Marko Dum La Jaroj Du Mil Dekdu ĝis Du Mil Dektri .
2012年11月我参加第六届中国世界语商人年会。在会议期间,“ 国际世界语经贸组织(IKEF) ”及“ 第六届中国世界语商人年会 ”向我颁发“ 2012至2013年度中国世界语红酒形象代言人 ”之荣誉证书。

En marto de 2013 mi atingis la monaĥejon Tie Fo Si por lerni Esperanton je miaj propraj elspezoj. En la tempo, mi partoprenis someran kurson, kiu estis organizita de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj , kaj la ĉefinstruisto estis esperantisto Jano de Italio.
2013年03月自费至乾县铁佛寺专修世界语。期间参加由国际世界语教师协会举办的暑期培训班,主讲教师为南意大利世界语者陶亦然(Jano)。

En oktobro de 2013 mi partoprenis la jarkunvenon LA SEPA JARKUNVENO DE ĈINAJ E-KOMERCISTOJ DE IKEF EN 2013 . Dum nia jarkunveno “ IKEF ” kaj “ La 7-A Jarkunveno De Ĉinaj E-Komercistoj ” estis eldoninta al mi honorigan certifikaton << Certifikato de Esperanto-Komerca Edukao en Ĉinio >> .
2013年10月参加“ 第七届中国国际世界语商人俱乐部年会 ”。由国际世界语经贸组织(IKEF)及第七届中国世界语商人年会授予我荣誉证书“中国世界语商贸教育奉献奖”。

Ĉar en la komenco de novembro de 2016 Oka Azia Kongreso De Esperanto Kaj Kvina ILEI-Seminario en Orienta Azio okazis en provinco Fu Jian, urbo Quan Zhou. Mi ĉiam sin tenas je lernado por lerni Esperanton, eĉ en julio de 2016 mi sidis sinkline super mia skribotablo por fari sian plejeblon por studi Esperanton, kaj mi ankaŭ faris preparojn por partopreni la kongreson!!! Estis gravege, mia gravega persono Fabina . Yu ( La vicprezidanto de XIAMEN-A ESPERANTO-ASOCIO , La ĉefdirektorino de La Metiartaĵoj de La Limigita Kompanio Xue Rui ) instruos lernejajn programojn de Esperanto en La Instruista Universitato De Urbo Quan Zhou . En la dudek tria de septembro mi senhalte aeroveturis al urbo Xia Men por vizitis mian gravegan personon Fabina . Yu, kiu refoje rekontiĝis kun mi, kaj ŝi sentis sin tre ĝoja...!!! Kaj mi interparolis al ŝi, ke mi deziris lerni Esperanton kun ŝi. Se ŝi dezirus, tiel mi lernos Esperanton kun ŝi, kaj se ŝi ne dezirus, do mi tuj mendos bileton por senhalte aeroveturi por reveno. Poste Fabina.Yu konsentis, kaj kondukis min iri al La Instruista Universitato De Urbo Quan Zhou . Mi kaj la kvardek gestudentoj de la instruista universitato kune lernis al ŝi Esperanton, kaj mi ankaŭ estis asistantino de Fabina . Yu. En la dua de novembro mi oficiale atingis kongresejon de Oka Azia Kongreso De Esperanto Kaj Kvina ILEI-Seminario en Orienta Azio por fari laborajn aferojn de volontulino, dum la kongreso, mi tenis oficojn por dissendi al volontulinoj dokumentojn de gepartoprenantoj, la akceptado de konduto, surloka interpretistino,kaj mi kunordigis solvi diversajn aferojn en la kongresejo.
因2016年11月初在福建省泉州市召开“第八届亚洲世界语大会暨第五届国际世界语教师协会东亚研讨会”。我一直坚持学习世界语,甚至于2016年07月伏案书几全力攻读世界语,也为参加第八届亚洲世界语大会作着准备!极为重要的是,我最重要的人余细妹(厦门世界语学会副会长,厦门雪瑞工艺品有限公司总经理)在泉州师范大学教授世界语课程。我在9月23日直飞厦门拜访我最重要的人余细妹,她再次与我会面,她感到非常快乐......!!!我和她相谈我想和她学习世界语。若她同意,我就和她学习,若她不同意,我就立即订票直飞返回。之后余细妹同意,并带我至泉州师范大学。我和泉州师范大学40位大学生一起向她学习世界语,我亦为余细妹之助理。11月02日正式赴“亚洲世界语大会”会场操作愿者工作事务,大会期间,负责向志愿者发放参会人员的资料,礼仪接待,现场译员,并在会场协调解决各类事务。

Dum la kongresoj mi estis ricevita unuvoĉaj laŭdoj de gepartoprenantoj ( Ili venis el dudek du ladoj Ĉinio、Japanio、Sud-Koreio、Vejtnamio kaj Mongolio.) de aliaj landoj kaj gevolontuloj de La Instruista Universitato De Urbo Quan Zhou , kaj mi ankaŭ ricivis laŭdon de vicprezidanto Wang Ruixiang de Ĉina Esepranto-Ligo. Dum la Oka Azia Kongreso De Esperanto Kaj Kvina ILEI-Seminario en Orienta Azio , semtempe LA DEKA JARKUNVENO DE ĈINAJ E-KOMERCISTOJ DE IKEF EN 2016 okazis. Pro mi estas membro de IKEF-Ĉinio,tial mi ankaŭ propradezire preni sur sin aferojn por specialaoficistino de la jarkunveno, kaj en la jarkunveno mi ankaŭ tenis oficojn por akceptado de konduto kaj surloka interpretistino. Alie mia instruisto Chielismo prezentis al mi sinjorinon Veronika Poor por interparoli. Mia instruisto Chielismo prezentis kaj proponis, ke post kelkaj jaroj, mi iros al Universala Esperanto-Asocio en Nederlando, urbo Rotterdamo por studi Esperanton kaj laboradi. Mi kaj sinjorino Veronika Poor interkonsentis, ke ni refoje rekontiĝos en Universala Esperanto-Asocio . En ferma ceremonio, pro peno de mia gravega persono Fabina . Yu mi ankaŭ akiris certifikaton de honorigo por Elstara Volontulo kiel gevolontuloj de La Instruista Universitato De Urbo Quan Zhou por tio, ke en kongresejo trifoje mi profunde sin klinis al ŝi per naŭdek gradoj por esprimi mian dankegon. Koncerne mi, ĉifoje mi ankaŭ estis la unika esperantistino, kiu persone enmiksis sin en laboradoj de volontulo.
期间受到各国参会代表(他们来自中国、日本、韩国、越南和蒙古等22个国家。)及泉州师范学院志愿者一致好评,并受中华全国世界语协会副会长王瑞祥的嘉许!亚洲会议中“国际世界语经贸组织第十届中国世界语商人年会”同期召开,由于我是“ 国际世界语经贸组织中国世界语商人俱乐部 ”成员,亦在会议中主动操作会议专干事务,在会议中负责礼仪接待及临场翻译。另王天义老师介绍我与国际世界语协会总干事Veronika Poor女士相谈。王天义老师介绍及提议,几年之后,我将赴荷兰鹿特丹国际世界语协会研修世界语及工作之事务。我与Veronika Poor相约在荷兰鹿特丹国际世界语协会再见面!在闭幕式上,由于我最重要的人余细妹女士的努力,我和泉州师范学院志愿者一样获得“优秀志愿者”荣誉证书,为此,在会场我曾三次九十度鞠躬向她表达我的“深深”谢意。关于我,在这一次,我亦是全国唯一的个人参与志愿者工作的世界语者!

En decembro de 2017 , Xi’an-a Esperanta Asocio kaj Verda Reto organizis aktivecon Balotu 10 el 50 junaj aktivuloj , mi estas rekomendantino de gepartoprenantoj, partoprenantino kaj la sciigo de publigantino. Per veraj balotiloj du cent kvin mi partoprenis la balotaktivecon pro tio, ke mi tre dankas tiujn geinterretdonantojn, kvankam mi ne scias iliajn nomojn, tamen mi tre dankas ilin por iliaj subtenoj.
在2017年12月配合绿网,西安世界语协会和绿网举办“ 2017年中国青年世界语十大新秀评选投票 Balotu 10 el 50 junaj aktivuloj ”,在这次活动中,我参选者推荐人,参与者,通知发布者。之后,我以实票(205票)参与评选,由于此,我非常感谢投票的人,虽然我未知晓他们的姓名,但我感谢他们的支持。

En la meza tagdeko de novembro de 2017 mi iris al urbo Chang Zhou por partopreni jarkunvenon LA SESA JARKUNVENO DE ĈINAJ E-KOMERCISTOJ DE IKEF EN 2017 , antaŭ la jarkunveno mi tenis oficon por publigigi sciigon, kaj en la jarkunveno mi estis elektita ĝenerala vicsekretariino.
在2017年12月中旬我赴常州参加“国际世界语经贸联盟第十一届中国世界语商人年会”,在会议之前我操作发布通知的事务,在会议中当选商人俱乐部副秘书长。

En januaro de 2018 mi iris al urbo Chang Sha por partopreni kongreson La 12-a Ĉina Kongreso de Esperanto , mi estis partoprenantino. Dum la kongreso, mi propradezire preni sur sin laborojn por volontulino. Mi kunlaboris kun kunlernanto Sun Shoude por la afero “ Subkribado Por Esperanto-Arbaraparko ”.
2018年1月赴长沙参加“第十二届全国世界语大会”,为参会人员。在会议期间主动承担志愿者服务工作。个人与山东枣庄森林公园孙守德学友合作“世界语森林公园”签名事务。

En novembro de 2018 mi refoje iris al urbo Chang Zhou por partopreni konferencon kaj jarkunvenojn por La Dua Komuna Konferenco De IKEF Kaj La 12a Jarkunveno de IKEF-Ĉinio , La Jarkunveno 2018 Jara DE IFEF-Ĉinio . En la 12a jarkunveno de IKEF-Ĉinio mi fariĝas ĝenerala vicsekretariino de ekonomiakomerca labordepartemento de Ĉina Esepranto-Ligo ,mi ankaŭ estas “ Aktiva membro ”de IKEF.
2018年11月再次赴常州参加“第二届国际世界语经贸联盟大会暨第十二届国际世界语经贸联盟中国分会年会,2018年国际世界语轨道交通联盟中国分会年会”,为中华全国世界语协会经贸工作部副秘书长,亦为“国际世界语经贸联盟初创成员”。

En la fino de novembro de 2018 mi kunlaboras kun Xi’an-a Esperanta Asocio kaj Verda Reto organizas tiun aktivecon Interreta Baloto Por 10 Junaj E-aktivuloj en 2018 . Mi estas la sciigo de publigantino,rekomendantino de gepartoprenantoj kaj partoprenantino por la aktiveco.
2018年11月末配合西安世界语协会,绿网论坛组织此次“2018年中国青年世界语新秀评选 Interreta baloto por 10 junaj E-aktivuloj en 2018”活动,为活动信息发布者,新秀推荐者,活动参与者。


La Novaĵoj
新 闻

Speciale intervjui ĉefinstruiston Ludoviko . Zhao de Esperanto-Komerca Kurso ( Ĉine, Verkita el Shui Wu )
《专访商务世界语学习班主讲教师赵承华》 水雾稿件

Speciale Intervjui Prezentanton、Eknomiadoktoron Ludoviko . Zhao de Jarkunveoj por IKEF-Ĉinio
( Ĉine, Verkita el Shui Wu )
《专访世界语商人年会主持人、经济学博士赵承华》 水雾稿件

Speciale Intervjui Ekonomian Akcelanton Ludoviko . Zhao de Shen Yang-a Esperanto Asocio ( Ĉine, Verkita el Shui Wu )
《专访世界语经济催生者、沈阳世协赵承华》 水雾稿件

Speciale Intervjui Ekonomiapraktikiston 、Eknomiadoktoron Ludoviko . Zhao
( Ĉine, Verkita el Shui Wu )
《专访世界语经济践行者、经济学博士赵承华》 水雾稿件

Speciale Intervjui Direktantan Vicprezidanton Ludoviko . Zhao de Shen Yang-a Esperanto Asocio
( Ĉine, Verkita el Shui Wu )
《专访沈阳市世界语协会常务副会长赵承华》 水雾稿件

《记乡村旅游赵承华》
La Reto de Varma Lineo Zhe Jiang 浙江热线
.....................................................................................................
Speciale Intervjui Ĉefdirektoron Deng Xiaozhong de La Komerca Limigita Kompanio Xi En De Urbo Xia Men ( Ĉine, Verkita el Shui Wu )
《 专访厦门市希恩贸易有限公司总经理 》 水雾稿件

Speciale Intervjui Ĝeneralan Vicsekretarion Sinjoro Deng Xiaozhong de XIAMEN-A ESPERNATO ASOCIO( Ĉine, Verkita el Shui Wu )
《2011专访厦门市世界语学会副秘书长邓小忠先生》 水雾稿件
Reto-Ĉinio 中国网
.....................................................................................................
Speciale Intervjui Ĉefverkiston Wei Shan por Tra La Mondo
专访《Tra La Mondo》主编韦山
.....................................................................................................


Verkistino kaj Tradukistino:Jadobela (李琳)
简历撰写人及译者:李琳
2018年12月08日 19:53


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum