头像

《法老王》 读书笔记 (106-121页)

作者 aŭtoro: Pipi, 来自 el: 辽宁大连 Dalian, Liaoning, Ĉinio, 发表于 afiŝita je Friday, September 08, 2023, 07:06 (85天前) @ Pipi

《法老王》 读书笔记 (106-121页)

1. Se la plej alta konsilantaro de l’ tiraj pastroj ordonos al mi, kion mi povos fari?... – respondis ŝi, ree dronante en larmoj.

—— dronante en larmoj 在流泪哭泣

2. Kiel tio estas ebla?... Kiel tio estas ebla?... – murmuretis Kama, manĝegante lin per la okuloj kaj kisante liajn piedojn.

—— manĝegante lin per la okuloj 贪婪地看着某人,死盯住某人看

3. sed malŝparas sian riĉaĵon oni ne scias por kio?

—— oni ne scias 插入语

4. Mi pensis – diris li – pri mia mizero kaj pri la senprudentaj riĉuloj; kiuj, oni ne scias por kio kaj kiel, malŝparas riĉaĵojn.

—— oni ne scias 插入语

5. La skribisto, radianta de feliĉo, komencis promeni tra sia palaco kaj elrigardi tra la fenestroj.

—— radianta de feliĉo 充满幸福,感到无比幸福

6. Li vizitis la trezorejon, pesis la oron en la manoj:

—— pesis la oron en la manoj 还可以短缩成:mane pesis la oron. 用手掂量金子的重量

7. Li sate manĝis kaj trinkis, kiel neniam antaŭe:

—— sate manĝis kaj trinkis 吃饱喝足 *satmanĝis, sattrinkis

8. En alia loko aro da homoj kun lancoj kaj retoj trankviligis ĉashundojn, kiuj brulis de deziro kuri al la ĉaso.

—— kiuj brulis de deziro kuri al la ĉaso. 定从。猎狗因想跑去狩猎而兴奋。de的短语表原因。kuri al la ĉaso 动词不定式短语作后置定语修饰deziro

9. En malproksimo oni vidis olivan arbaron, altaĵon kovritan de vinberoj, tritikajn kampojn, kaj ĉie dense dissemitajn daktilarbojn.

—— altaĵon kovritan de vinberoj 爬满葡萄的高地。ĉie dense dissemitajn daktilarbojn 到处都是密密种植的海椰子树

10. Sole tio mirigas min, ke mi povis tiel longe vivi en mizero kaj malestimo!

—— tio 为形式主语。ke 主语从句

11. Vero estas, ke ankaŭ mi honoris lin,

—— Vero estas, ke 主语从句

12. Estas vero, ke por tia riĉaĵo li havis rajton meti kondiĉojn, sed mi ne farus tion al li.

—— Estas vero, ke 主语从句。meti kondiĉojn 提条件。

13. Oni diras tiel: malpermesite estas tuŝi! Sed estas permesite vidi!

—— 不准动!但允许看!

14. Miaj okuloj ne estas kreitaj, por ke mi rigardu, sed por ke vi ilin rigardu

—— 我的眼睛生来不是为了让我看,而是为了让你们看的。

15. vi mortos de malsato

—— 你会饿死的

16. Ĝi ne estas kreita por manĝado – respondis la figuro – sed por ke vi kisu ĝin.

—— 它生来不是为了吃饭的,而是为了让你亲它。

17. Miaj manoj ne estas por laborado.

—— 我的手不是用来干活的。

18. Por kio do estas faritaj tiel belaj manoj?

—— 那么漂亮的小手是用来干嘛的?

19. Ho ne!... – ekkriis Kama, elŝirante sin el lia ĉirkaŭpreno.

—— elŝirante sin el lia ĉirkaŭpreno 挣脱他的拥抱,从他的怀里挣脱出来

20. Furiozo brulis sur lia vizaĝo.

—— 他怒气冲冲。他一脸怒气。


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum