头像

《法老王》读书笔记 (122-137页)

作者 aŭtoro: Pipi, 来自 el: 辽宁大连 Dalian, Liaoning, Ĉinio, 发表于 afiŝita je Monday, September 11, 2023, 10:22 (85天前) @ Pipi

《法老王》 读书笔记 (122-137页)

1. Kiam en la sekvinta tago Ramzes venis viziti sian filon, li trovis Saran dronantan en larmoj.

—— en la sekvinta tago *en la sekvanta tago, en la sekva tago; sekvatage 第二天。dronantan en larmoj 后定,可扩展成定从。沉浸在泪水中,哭成泪人。

2. Sed li ne forpelis la maltrankvilon.

—— 但是他没有打消顾虑。

3. Ramzes apenaŭ sukcesis haltigi ridan eksplodon.

—— Ramzes差点笑出声来。

4. Estas do necese, ke nur tiuj konu la plej altajn sekretojn, al kiuj Amon malkovras siajn planojn kaj volon.

—— Estas do necese, ke 主语从句。

5. Se ili venus al ni, iliaj ostoj neniam revidus ilian teron!

—— 他们将死无葬身之地!

6. Se oni vidus lin en la ĝardeno de Astarte, la popolo povus kredi, ke la kronprinco klinas sian orelon al la fenicia kredo...

—— klinas sian orelon al 很乐意地倾听某人的话;垂听某人讲话。

7. En tia okazo vi estus feliĉa, kaj mi rericevus ĉion, kion mi elspezos por vi.

—— kion mi elspezos por vi 定从。

8. Poste iris la piedistaro en kaskoj kaj en manteloj longaj ĝis la tero. Unu malgranda taĉmento estis armita per pezaj bastonegoj, dua per arkoj, tria per lancoj kaj ŝildoj.

—— Unu ..., dua ..., tria ..., kvara ...

9. Do respondu al li – eksplodis la princo – per kiu rajto li parolas al mi, kvazaŭ al egalulo?...

—— 他有什么权利跟我讲话?

10. Mentezufis konfuziĝis, kio ankoraŭ pli kolerigis la princon, kies lipoj komencis tremi kaj okuloj brili.

—— kio引导接续从句。kies 定从。

11. Dirinte tion, Istubar kuŝiĝis per tuta sia longo, kaj apud li Sargon.

—— kuŝiĝis per tuta sia longo

12. Kial mi devas kuŝi sur mia ventro antaŭ tiu ĉi flavbekulo?

—— kuŝi sur mia ventro 趴 kuŝi surventre/surdorse/surflanke.

13. Pri kio disputas la senditoj de la plej potenca reĝo Assar – demandis la tradukiston Ramzes, kiun jam forlasis lia kolero.

—— kiun jam forlasis lia kolero 消了气,气消了。

14. Sargon leviĝis, ruĝa de kolero aŭ laciĝo, kaj sidiĝis sur la planko, krucinte la krurojn.

—— krucinte la krurojn 盘腿。

15. En la salono eksonis murmuro de mirego, ruĝo aperis sur la vizaĝo de Ramzes.

—— Ramzes的脸上泛起了红晕。

16. La tuta modelo havis la longon de du homoj, kaj alton preskaŭ de homa kresko.

—— 两个人长,差不多一个人高。


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum