La deklaro pri Transhomismo 世界超人类主义宣言

作者 aŭtoro: Extraordinaritarian, 发表于 afiŝita je Thursday, August 11, 2022, 13:02 (170天前)
编辑: Solis, 时间: Thursday, August 11, 2022, 13:12

1. La homaro aperas profunde influata de estonta scienco kaj tekniko. Ni antaŭvidas la eblon por pligrandigi homan potencialon helpe de la venko bataloj kontraŭ maljuniĝo, kogna mankoj, nememvola sufero kaj nia enfe rmiĝo je la planedo Tero.

2.Ni kredas, ke homara potencialo ankoraŭ estas plejparte nerealigita. Est as eblaj cirkonstancoj, kiuj alportos nin al mirindaj kaj treege dezirindaj pl ifortigitaj kondiĉoj pri la homaro.

3.Ni scias, ke la homaro alfrontas seriozajn riskojn, precipe pro la misuzo de novaj teknikoj. Estas eblaj versaĵnaj cirkonstancoj, kiuj alportus nin al l a perdo de la plej granda parto, aŭ eĉ ĉio, kion ni tre valoras. Kelkaj situac ioj el ĉi tiuj estas egaj , aliaj estas etaj. Kvankam ĉiu progreso estas ŝanĝo, ne ĉiu ŝanĝo estas progreso.

4.Esplora peno devas investi por kompreni ĉi tiujn estontajn vidpunktojn. Ni devas singarde konsili, kiel plej bone malpliigas riskojn kaj rapidigas uti lajn aplikojn. Ni ankaŭ bezonas forumojn, kie homoj povas konstruece dis kuti, kio devas esti farita, kaj diskuti pri la socia ordo, en kiu respondecaj decidoj povas esti efektivigitaj.

5.Malpliiĝo de ekzistecaj riskoj, kaj disvolviĝo de rimedoj por la konserva do de vivo kaj sano, la mildiĝo de grava sufero, kaj la pliboniĝo de homara antaŭvideblo kaj saĝo devas e sti traktataj kiel urĝaj prioriotoj, kaj peze financitaj.

6. Politika dedico devas esti gvidata la ŭ respondeca kaj inkluziva morala vido. Ĝi devas preni serioze kaj ŝancojn kaj riskojn, respekti aŭtonomecon kaj individuajn rajtojn, kaj montri solid arecon kaj zorgon pri la interesoj kaj digno de ĉiuj homoj tra la globo. Ni devas pripensi ankaŭ niajn moralajn respondecojn al generacioj ekzistont aj en la estonteco.

7. Ni subtenas la bonfarton de ĉiu konscieblaĵo , inkluzive de homoj, nehomaj animaloj, kaj ajnaj estontaj artefaritaj inteligentoj, modifitaj vivofo rmoj aŭ aliaj inteligentaĵoj, kiujn teknologia kaj scienca progreso povas el fari.

8. Ni favoras permesi al individuoj vastan personan elekton pri kiel ili ebli gas siajn vivojn. Ĉi tio konsistas el uzo de teknikoj evoluotaj por helpi me moron, fokuson kaj mensan energion; vivtempo-longliĝaj rimedoj ; repro dukto-elektaj teknikoj; krionikaj(korpa frostiĝo) procesoj; kaj multaj aliaj eblaj homaj modifaj kaj plifortiĝaj teknikoj.


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum