Matenmanĝon aŭ tagmanĝon?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 16, 2022, 11:06 (526天前)

Matenmanĝon aŭ tagmanĝon? 早饭还是午饭?

Tio okazis dimanĉe. En dimanĉoj mi neniam frue ellitiĝas. Kelkfoje mi eĉ restas kuŝanta enlite ĝis la tagmanĝa horo. Lastdimanĉe mi min levis el la lito tre malfrue. Mi trarigardis la fenestron, ekstere regis malheleco. "Kia veteraĉo!" mi grumblis en la koro. "Pluvas denove." Ĝuste tiumomente, eksonis la telefono. Estis mia onjo Lucy, kiu faras telefonvokon. "Mi ĵus elvagoniĝis," ŝi diris. "Mi tuj iros vidi vin."

"Sed mi ankoraŭ prenas matenmanĝon," mi diris.

"Kion vi faras?" ŝi demandis.

"Mi matenmanĝas," mi ripetis.

"Dio mia!" ŝi diris. "Ĉu vi ofte leviĝas tiel tarde? Jam estas la unua horo!"

(El la angla tradukis Sovaĝa Ansero 2022/11/16)

1. Matenmanĝon aŭ tagmanĝon?* 早饭还是午饭? 前面省略了Ĉu vi prenas/havas ...
2. Tio okazis dimanĉe.
我不知道这样译是否妥当。原文是It was Sunday. 这句话似乎没必要,可以不译。在我看来是交代这个故事发生的时间,也就是下面的Lastdimanĉe发生的事情。
3. En dimanĉoj mi neniam frue ellitiĝas.
这句中的En dimanĉoj不短缩是因为强调复数词尾,如果短缩成dimanĉe, 究竟是一个星期天还多个星期天, 很含糊。
4. Kelkfoje mi eĉ restas kuŝanta enlite ĝis la tagmanĝa horo.
*Kelkafoje, iafoje, iufoje, multfoje, plurfoje
*restas kuŝanta enlite; kuŝas en la lito
5. Lastdimanĉe mi min levis el la lito tre malfrue.
*Lastdimanĉe; en la lasta dimanĉo; lastan dimanĉon
*mi min levis el la lito = mi leviĝis el la lito = leviĝis = ellitiĝis
6. Mi trarigardis la fenestron,
=rigardis tra la fenestro
=rigardis tra la fenestro eksteren.
=etendis/direktis mia(j)n rigardon/okulojn tra la fenestro eksteren
=rigardis eksteren
7. mi grumblis en la koro.
*mi grumblis en mi.
*mi grumblis pense/en la pensoj
*mi pense diris al mi, mi diris al mi en la pensoj/en la koro
*mi pensis
*murmuri; grunti
8. Sed mi ankoraŭ prenas matenmanĝon,
*preni/havi/ĝui/frandi matenmanĝon = matenmanĝi
9. Kion vi faras?
*Kio vin okupas?
*Per kio vi vin okupas?
10. Dio mia!
*Ho dio!
*Ĉielo!
*Ho mia patrino kara! 我的妈呀!
11. Ĉu vi ofte leviĝas tiel tarde?
*tarde = malfrue

那是个星期天,而在星期天我是从来不早起的,有时我要一直躺到吃午饭的时候。上个星期天,我起得很晚。我望望窗外,外面一片昏暗。“鬼天气!” 我想,“又下雨了。” 正在这时,电话铃响了。是我姑母露西打来的。“我刚下火车,” 她说,“我这就来看你。”

“但我还在吃早饭呢,” 我说。

“你在干什么?” 她问道。

“我正在吃早饭,” 我又说了一遍。

“天啊,” 她说,“你总是起得这么晚吗? 现在已经1点钟了!”

It was Sunday. I never get up early on Sundays. I sometimes stay in bed until lunchtime. Last Sunday I got up very late. I looked out of the window. It was dark outside. "What a day!" I thought. "It's raining again." Just then, the telephone rang. It was my aunt Lucy. "I've just arrived by train," she said. "I'm coming to see you."

"But I'm still having breakfast," I said.

"What are you doing?" she asked.

"I'm having breakfast," I repeated.

"Dear me!" she said. "Do you always get up so late? It's one o'clock!"

Matenmanĝon aŭ tagmanĝon?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 16, 2022, 14:25 (526天前) @ 雁过留声

Mi trarigardis la fenestron, ekstere regis malheleco.
我望望窗外,外面一片昏暗。

要这样呢?Mi rigardis tra la fenestro eksteren. Regis malheleco.

欢迎参与,共同提高!

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 16, 2022, 14:38 (526天前) @ 雁过留声

欢迎参与,可以翻译,可以纠错,我借光从中学习!

头像

Matenmanĝon aŭ tagmanĝon?

作者 aŭtoro: Minosun, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 16, 2022, 18:19 (526天前) @ 雁过留声

1, “It was Sunday.” Ĝi estas priskribo pri tempo. Esperante eblus diri “Estis dimanĉo.” (sen it – nome sen ĝi). Via frazo, “Tio okazis dimanĉe.”, kompreneble, estas akceptebla.
2, “en dimanĉoj”, oni povus simple diri: “en dimanĉo”. Ĉi tie, “dimanĉo” povas reprezenti “iun ajn dimanĉon. Nur tiam, kiam antaŭ ĝi staras la artikolo “la”, ĝi indikas ja iun difinitan “dimanĉon”.
3, “I looked out of the window. It was dark outside.” Ĉu eblus kunigi la du frazojn en unu frazon: “Tra la fenestro mi vidis ke ekstere estas mallume.”
4, "’I've just arrived by train,’ she said.”Ĉu estus pli bone tiel vortigi: “’Mi ĵus altrajnis,’ ŝi diris.”

Ĉi-supre estas miaj propraj opinioj. Do ili servas kiel proponoj, sed ne kiel definitivaj konkludoj.

Matenmanĝon aŭ tagmanĝon?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 16, 2022, 20:27 (526天前) @ Minosun

En dimanĉoj mi neniam frue ellitiĝas.

*En dimanĉoj可否:Ĉiudimanĉe? Ĉiun dimancon? En ĉiu dimanĉo?

Matenmanĝon aŭ tagmanĝon?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Thursday, November 17, 2022, 17:07 (525天前) @ Minosun

“I looked out of the window. It was dark outside.”

Mi tra la fenestro rigardis eksteren, kie regas malheleco. (kie estas malhele/mallume.)

Matenmanĝon aŭ tagmanĝon?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 16, 2022, 19:12 (526天前) @ 雁过留声

Dankon!

Matenmanĝon aŭ tagmanĝon?

作者 aŭtoro: Kapro, 发表于 afiŝita je Wednesday, November 16, 2022, 21:18 (526天前) @ 雁过留声

那是一个星期天发生的事。而凡是星期天,我都是从来不早起的,甚至有时,一直躺到吃午饭的时候。而那个星期天,我起得更晚。
穿着睡衣,我站在窗前,望着窗外。外面一片昏暗。“什么鬼天气!又要下雨吗?” 我心里嘀咕着。 就在这时,手机响了... ...

我慌忙拿起手机,听到对方说:“喂!我刚下火车。我这就去看你!”原来是我姑妈露茜的声音。

我慌忙快速地说。“我正在吃早餐呢!”

“你在说什么?” 她不解的问,以为听错了。

“我、正、在、吃、早、餐!”,一个字一个字的, 我又说了一遍。

“我的天啊,你总是起得这么晚吗? 现在都已经是1点多钟啦!”

这时,我才注意地看了一下手机的时间。

主题RSS Feed

powered by my little forum