Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 07:26 (517天前)

Hieraŭ vespere mi prenis kvar botelojn da biero kaj iom ebriiĝis. Mi frue iris en la liton.
Meznokte, mi ne havis ideon, ĉu tio estis en sonĝo aŭ en duondormo, kiam mi aŭdetis frapojn sur la pordo. Tio estis obtuzaj kaj intermitaj.

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto? Scivola kaj konsternita, mi demandis min.

Mi ŝaltis murlampon, leviĝis el la lito, pantoflis al la pordo.

"Kiu estas? Estas kiu?" mi vokis du fojojn. Sed nenia respondo aŭdiĝis.

Gluante mian dekstran orelon al la pordo, mi atente aŭskultis momenton. Nenio aŭditis! Poste, fermante mian dekstran okulon, mi gluis mian livan okulon al la serurtruo. Nenio viditis!

Mi apertigis la pordon.

Tio estis neniu alia krom Flora.

Flora estas favorata hundo, mezgranda, nigra kaj blanka, pande milda, bebe obeema, lepore timema. Mi ŝin tenas kvar jarojn kaj dorlotas kiel mian infanon. Ĉe mi ŝi neniam konas malsaton. Ĉiun tagon mi ŝin nutras per kokaĵo, porkaĵo, bovaĵo kaj lakto. Ŝi estas bone nutrita, nature dika kaj grasa.

Vidante ŝin, mi tuj frapis al mi la frunton: Ho! Kiel mi forgesis vin ekstere!

Tuj kiam ŝi ekvidis min, ŝi svingis tien-reen la voston, kvazaŭ min salutante.

Mi karesis jen ŝian kapon jen ŝian dorson kaj mildvoĉe diris, "Povra trezoro, mi vin forgesis kaj malsatigis!"

Ĉe tio, ŝi freneze eksaltis, sin ĵetis al mi. Mi ŝin prenis en la brakoj kaj lulis iom da tempo, kaj poste enkondukis ŝin endomen.

Mi donis al ŝi pelveton da nutraĵo. Ŝi, lupe malsata, forglutis tion en palpebruma daŭro, eĉ senmaĉe.

Ŝi saltis kaj petolis ĉirkaŭ min kvazaŭ hundide, dankeme lekante miajn manojn kaj mentonon. Flora bone scias dankemon. Ĝuste kiel dirite, preferas amiki kun hundo ol kun homo! Memoru: Kiu min amas, amu ankaŭ mian hundon! Kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas!

Mi tenere batetis ŝian kapon kaj diris, "Estu kvieta kaj iru dormi! Mi preskaŭ mortos de dormemo. Mi volas en liton!"

Ŝi, tre obeema, kuŝiĝis sur la kusenon. Mi enlitiĝis, malŝaltis la lampon. Strange, ke mi ne povis trovi la dormon.

Tamen Flora baldaŭ endormiĝis, eligis spasman ronketon ...

(Verkis Sovaĝa Ansero 2022/10/4)

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 07:46 (517天前) @ 雁过留声

Tuj kiam ŝi ekvidis min, ŝi svingis tien-reen la voston, kvazaŭ min salutante.

*kvazaŭ min salutante. —— kvazaŭ adresante/esprimante al mi dankon.

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 07:59 (517天前) @ 雁过留声

Gluante mian dekstran orelon al la pordo, mi atente aŭskultis momenton. Nenio aŭditis! Poste, fermante mian dekstran okulon, mi gluis mian livan okulon al la serurtruo. Nenio viditis!

*serurtruo 应改为:luketo (门上的)猫眼,窥视孔

把我的右耳贴在门上仔细听了一会儿,啥也没听见!然后我又闭上右眼,把左眼凑到猫眼。啥也没看见!


PIV p348:

glui: glui sian orelon, okulon al la serurtruo

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 08:12 (517天前) @ 雁过留声

Flora estas favorata hundo, mezgranda, nigra kaj blanka, pande milda, bebe obeema, lepore timema.

*此句中的nigra kaj blanka(黑白色的),可以用piga来替换。pigo原义是喜鹊,而piga转义为:黑白相间的。见PIV 823页:Prezentanta nigrajn k blankajn neregulajn makulojn: piga hundo/kato/ĉevalo 黑白色的狗/猫/马

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 08:17 (517天前) @ 雁过留声

Mi volas en liton!

Mi volas en liton! = Mi volas (iri) en liton!

PIV p1203:

voli iri: mi volas en militon (z), ŝi volis en kaleŝon (z) ...

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 08:26 (517天前) @ 雁过留声

Ĉe mi ŝi neniam konas malsaton.

在我身边她没挨过饿。

PIV p540:

ŝlosilo uzata ruston ne konas (z), la tropiklandoj ne konas la froston ...

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 08:37 (517天前) @ 雁过留声

Ŝi saltis kaj petolis ĉirkaŭ min kvazaŭ hundide, dankeme lekante miajn manojn kaj mentonon.

情节转换太突兀,没有做到承上启下,前面应该加上Post ŝia satiĝo, ŝi saltis kaj petolis ĉirkaŭ min kvazaŭ hundide, dankeme lekante miajn manojn kaj mentonon.

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 08:40 (517天前) @ 雁过留声

Mi donis al ŝi pelveton da nutraĵo. Ŝi, lupe malsata, forglutis tion en palpebruma daŭro, eĉ senmaĉe.

Ŝi saltis kaj petolis ĉirkaŭ min kvazaŭ hundide, dankeme lekante miajn manojn kaj mentonon.

情节转换太突兀,没有做到承上启下,前面应该加上Post ŝia satiĝo, ŝi saltis kaj petolis ĉirkaŭ min kvazaŭ hundide, dankeme lekante miajn manojn kaj mentonon.

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 08:43 (517天前) @ 雁过留声

Hieraŭ vespere mi prenis kvar botelojn da biero kaj iom ebriiĝis. Mi frue iris en la liton.
Meznokte, mi ne havis ideon, ĉu tio estis en sonĝo aŭ en duondormo, kiam mi aŭdetis frapojn sur la pordo. Tio estis obtuzaj kaj intermitaj.

两段应该空格:

Hieraŭ vespere mi prenis kvar botelojn da biero kaj iom ebriiĝis. Mi frue iris en la liton.

Meznokte, mi ne havis ideon, ĉu tio estis en sonĝo aŭ en duondormo, kiam mi aŭdetis frapojn sur la pordo. Tio estis obtuzaj kaj intermitaj.

Kiu faris viziton al mi en tiel profunda nokto?

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 09:10 (517天前) @ 雁过留声

Flora estas favorata hundo, mezgranda, nigra kaj blanka, pande milda, bebe obeema, lepore timema. Mi ŝin tenas kvar jarojn kaj dorlotas kiel mian infanon.

*hundo 应改为:hundino

建议开通“雁过留声”专栏

作者 aŭtoro: 建议, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 11:57 (517天前) @ 雁过留声
编辑: Solis, 时间: Friday, November 25, 2022, 13:37

建议开通“雁过留声”专栏,给予管理员权限,可以修改、增补自己的文章,省得十几级自我回复。
强烈支持雁过留声!

头像

建议开通“雁过留声”专栏

作者 aŭtoro: Solis @, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 13:38 (517天前) @ 建议
编辑: Solis, 时间: Friday, November 25, 2022, 14:59

所有论坛注册用户,发帖后,在有跟帖之前,均可修改、编辑自己的帖子。

深夜拜访

作者 aŭtoro: Kapro, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 17:05 (517天前) @ Solis

深夜拜访

昨天晚上,我喝了四瓶啤酒,喝得有点醉,所以很早就上床睡觉了。
到了深夜时分,我反而没有睡意,似乎处在半睡半醒状态。就在此时,我微微听到有敲门声,时断时续。难道这是在梦里?是谁在这么深的夜晚来拜访我?由于好奇和吃惊的驱动,我自己问自己。

我打开壁灯,下床,穿着拖鞋向门走去。
“你谁呀?”,“是谁呀?”。我问了两次,但没听到有回答。
我把右耳贴到门上,仔细地听了一会儿,什么也没听到!然后,我闭上右眼,用我的左眼通过门上的猫眼向外看。什么都没看到!
我打开了房门。
门外除了狗——Flora以外,没有什么人。

Flora,是我养的一只最受宠爱的狗的名字,因为它是母的,我就给它取了“Flora”这个名字。Flora是世界语,又因为我学世界语。世界语,Flora——花儿的,意思。Flora,个头中等,毛色黑白相间,性情熊猫般的温顺,婴儿般的听话,野兔般的怕恐惧。我养了它四年。娇爱的它就像我的孩子。我从来不知道它会饿。我每天都喂它吃鸡肉、猪肉、牛奶。它被养得很好,自然是肥胖和高脂肪啦。

当我看到Flora时,我立刻拍了一下自己的额头,说:“哦!我的天!我怎么把你给忘在外面了呀!”::-D

建议开通“雁过留声”专栏

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 17:52 (517天前) @ Solis

谢谢坛主!请坛主帮个忙,我注册不上,你帮我注册一下:Sovaĝa Ansero,其他信息你随便编,给我传上个头像,一只大雁在空中飞翔,图片清晰点就行。谢谢哈!

建议开通“雁过留声”专栏

作者 aŭtoro: 兄弟,没有必要隐姓埋名, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 20:03 (517天前) @ 雁过留声

注册用个邮箱就行,没有必要对坛主保密。经常来论坛的人心知肚明您是谁。当然用户名用“雁过留声”没有问题,不要求实名。
给大家指导学习,没有什么害怕的。
支持您大胆的往前走。

建议开通“雁过留声”专栏

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 20:10 (517天前) @ 兄弟,没有必要隐姓埋名

谢谢兄弟!

建议开通“雁过留声”专栏

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 18:00 (517天前) @ Solis

补充:头像图片应大尽大!

建议开通“雁过留声”专栏

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 18:31 (517天前) @ Solis

用这个名字,世界语和中文一起:Sovaĝa Ansero(雁过留声)

建议开通“雁过留声”专栏

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 20:29 (517天前) @ Solis

坛主你好,如果需要邮箱的话,我暂时就不注册了,等过些日子我再找你帮忙哈!谢谢!

头像

你自行注册后,我给你激活。

作者 aŭtoro: Solis @, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 20:58 (517天前) @ 雁过留声
编辑: Solis, 时间: Friday, November 25, 2022, 20:59

我已经临时放开注册权限,用户可以自行注册。你注册后,我给你激活。

你自行注册后,我给你激活。

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Saturday, November 26, 2022, 07:20 (516天前) @ Solis

考虑了一个晚上,我还是有些担心,我决定不注册了。

谢谢坛主和兄弟们的厚爱与支持!

建议开通“雁过留声”专栏

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Friday, November 25, 2022, 17:47 (517天前) @ 建议

Dankon!

主题RSS Feed

powered by my little forum