头像

《法老王》读书笔记 (92-105页)

作者 aŭtoro: Pipi, 来自 el: 辽宁大连 Dalian, Liaoning, Ĉinio, 发表于 afiŝita je Sunday, September 03, 2023, 08:28 (90天前) @ Pipi

《法老王》 读书笔记 (92-105页)

1. Ekzistas, oni diras, landoj, kie en la monato Meĥir falas de la ĉielo teren blanka lanugo, kiu aliiĝas en akvon kaj faras malvarmon.

—— aliiĝas en akvon 变成水。

2. La mallumo forkuras de tie, kien vi turnas vian vizaĝon, kaj sub la brilo de viaj rigardoj kreskas la floroj...

—— 你的脸转向哪里,哪里就一片光明。tie, kien 地点状语从句。

3. Vi ja estas bona dio, vi do ne povas fari malbonon al via pastrino...

—— fari malbonon al 对某人做坏事(作恶)

4. Subite li ekfrapis sian frunton.

—— ekfrapis sian frunton (想出一个主意后)拍打自己的脑门。

5. Kiam ŝi foriris, nova fluo de pensoj ekregis lin.

—— 他有了新的思潮。

6. Kaj ree vekiĝis en li surda malamo al la potencaj Azianoj,

—— 藏在心中对强势的亚洲人的恨又被唤醒了。

7. La pasio de la milito rapide ekregis la princon.

—— ekregis 还可说:ekposedis

8. la nobelaj junuloj, eĉ pli aĝaj homoj komencis sin enskribi en la regimentojn.

—— sin enskribi en ... 报名参加 ......

9. “Mi estas certa, ke tiu ĉi brava konduto de nia junularo igos Sargonon pripensi kaj faros lin pli cedema en la traktato.”

—— igos; faros

10. La princo estis ravita.

—— 王子欣喜若狂。

11. Ne estas mirige, ke kiam tiel parolis la sinjoro, liaj korteganoj ĉagreniĝis, ke ili ne povas fariĝi vartistinoj, eĉ nutristinoj de la infano, kiu havis neniajn dinastiajn rajtojn, estis tamen la unua filo de la estonta faraono.

—— Ne estas mirige, ke 为主语从句。主句里包含kiam的时从。ke原从。kiu定从。

12. altiris al si la atenton per sia riĉa vesto kaj beleco.

—— 以其华丽的服装和美丽引人注目。

13. Ramzes, kiu venis en la cirkon preskaŭ rekte de sia filo, estis bonhumora. Sed kiam li ekvidis, ke Kama parolas kun iu fremdulo, forlasis lin la gajeco.

—— bonhumora 心情很好。forlasis lin la gajeco. 他的快乐消失了。

14. En la cirko ekregis mirego.

—— 马戏场里响起一片惊叫。

15. Se oni ne ĵetis sur nin sorĉon – diris Hiram kaj perdis sian bonan humoron.

—— perdis sian bonan humoron 失去了好心情,没心情,没好气。

16. La Asiriano manĝis ŝin per la rigardo,

—— manĝis ŝin per la rigardo 贪婪地看着某人,把某人看个够,死盯住某人看。

17. Tumulto ekregis inter la publiko: la virinoj ploris, la viroj insultis kaj ĵetis sur la bovon ĉion, kion ili havis en la manoj.

—— 一片骚动。ĉion, kion定从。


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum