头像

La "koro", laŭ PIV.

作者 aŭtoro: Petro Desmet' ⌂, 来自 el: Dendermonde, Belgio 比利时登德尔蒙德, 发表于 afiŝita je 星期二, 七月 23, 2019, 16:35 (216天前) @ Petro Desmet'
编辑: Petro Desmet', 时间: 星期二, 七月 23, 2019, 16:40

➀ *kor/o
1 ❤ (cor) Muskola kava organo, kiu per siaj kontrahiĝoj pumpas la sangon tra la korpo, k kiu estas la centra organo de la sangocirkuliga sistemo: la homa koro estas dividita en du parojn da kavoj: atrioj k ventrikloj; senti batojn ĉe l’ koro; la sango alfluas al la koro; eĉ pinglo povas koron trapikiZ; tio premas la koron (pro fizika aŭ morala angoro); li havis la senton, kvazaŭ pro malĝojo tuj krevos al li la koroZ. ☞ angino, kardio, diastolo, sistolo, palpitacio, valvo.
2 (f) Tiu sama organo, rigardata kiel sidejo de la sentoj (deziro, ĝojo, sufero): havi, kiom la koro dezirasZ; frakasi, rompiZ, ŝiriZ, traboriZ, fendiZ, mueli ies koronZ; kio iras el koro, venas al koroZ (konfido naskas konfidon); se okulo ne vidas, koro ne avidasZ; malŝarĝi la koronZ; malkovri antaŭ iu, al iu sian koronZ; se la koro tiras vinZ (se tio plaĉas al vi); alpreni ion al la koroZ (tutkore interesiĝi pri io); amiZ, ĝoji, ridiZ, labori el (perZ) la tuta koroZ; koro aroganta, ĝoja, kontenta, malica, malmola, milda, prudenta, saĝa, suferantaX; mia koro neniel emas al ridoZ; peza ŝarĝo falis al mi sur la koronZ; havi koron (kuraĝon aŭ kompatemon); ĉu vi havas iomete da koro k konscienco?Z; homoj sen koroZ; havi bonan koronZ (kompatemon), puran koronZ; koro el oroZ; koramatoZ; korinklinojZ; korĝojigaZ, korŝira, korkreviga spektaklo. ☞ animo, kapo. ➞ korpremi, kortuŝi.
3 (f) Tiu sama organo, rigardata kiel sidejo de amo, de pasio: belecon taksas ne okulo, sed koroZ; edziĝi laŭ koroZ; doto koron ne varmigasZ; for de l’ okuloj, for de la koroZ.
4 (f) Karesa nomo de amata persono: mia koro, iru paroli kun via filinoZ; mia plej kara koroZ; frata koro, mi vin sekvos!Z.
5 (f) La plej interna parto de io: la koro de la tero, de pomo; li loĝas ĉe la koro de la urbo; penetri ĝis la koro de la temoZ; Parizo estas la koro de FrancujoB. ☞ kerno.
6


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum