Jen Nia Mondo 2 Leciono 25

Jen Nia Mondo 2
这是我们的世界(二)

Leciono 25

Aktualaĵoj

H. Kion vi legas, kara?
P. …..
H. Petro, ĉu vi fariĝis surda? Kion vi legas?
P. Ho, pardonu min, Helena. Mi legas artikolon pri la aktualaj problemoj de la hodiaua mondo. La verkinto de la artikolo avertas pri la danĝero de venonta milito.
H. Milito estas abomenajo. La sola milito, kiun mi povus aprobi, estas tiu, kiu havas justan celon. Ĉiu socio minacata de fremda armeo rajtas defendi sin kontraŭ atako. Minacate, oni defendas sin.
P. Konsentite, jes. Sed registaroj emas mensogi pri siaj veraj celoj. Ĉu vi fidele obeus ĉiun ordonon kaj ĉiun leĝon, eĉ de malbona registaro?
H. Eble jes, pro timo; (ŝercas) same kiel mi obeas ĉiun vian ordonon!
P. Estas neeble, diskuti kun vi politikajn aferojn. Ĉiam vi komencas ŝerci.
H. (serioze) Tamen ŝajnas al mi, ke ĉiam tiuj, kiuj estas plej fortaj, au plej bone armitaj, venkas la malpli fortajn. Jen ĉio.
P. Sed antaŭ momento vi volis paroli pri justaj celoj I
H. Ve! Ne ĉiam venkas justa celo.
P. Laŭ mi, esence kulpas la homa avaro kaj stulteco. Tio memorigas min pri poemo. Ĉu vi memoras tiun ezopan fablon de la poeto Kalocsay? Gi komenciĝas jene:
La ĉeval’ kaj bovo ie …

EZOPA FABLO

La ĉeval’ kaj bovo ie
Ekdisputis energie
Pri l’merito
En milito.

Diris la ĉeval’ incite:
‘Eh, malsprite
Estus dubi nian gloron
Kaj valoron.
La ĉevaloj
Al bataloj
Kuri ĉiam estas pretaj
Je I’trumpetaj
Sonoj,
(Iomn heipis ankaŭ spronoj)
Kaj la ŝarĝon de l’kanonoj
Tra abruptaj ŝtonoj
Kiuj trenis?
Nur nil’ — la ĉevalo henis.

Bov’ respond is dum remaĉo:
‘Ĉevalaĉo!
Vi ja vane fanfaronas,
Ĉar ni donas
Tamen la plej grandan servon!


Ja al si la cerbon
La marŝalo vane rompas,
Vane pompas
La kuraĝo
Se I’furaĝo
Mankas.
Kaj al kiu dankas
La viandon la soldat’ malsata?
Al la bovo malsatata!
Via gloro sole ŝajnas
Ĉiun venkon bovo gajnas.’

Paŝtis sin melankolie
Ankaŭ la azeno tie.
Ĝi malplaĉe aŭdis,
Ke sin ili laŭdis.


Ĝi iais
Kaj balais
La aeron per oreioj,
Kaj ekkriis: ‘Bagateloj!
Jen la vero
Sur la tero
Se azenoj ne amasus,
La milif eĉ ne okazusl’

K. Kalocsay

返回 Jen Nia Mondo 2 这是我们的世界(二)

阅读次数 266 legintoj

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注